Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 17 december 2018

Ook in 2019 samen blijven optrekken

Sinds mijn aantreden, als kersverse bestuurder van OLVG, heb ik al een paar inspirerende bijeenkomsten bijgewoond met huisartsen van Amsterdam. Bijeenkomsten in het kader van onze samenwerking, met als doel de  zorg voor onze patiënten verder verbeteren.

Steeds meer patiënten willen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving verzorgd en behandeld worden. Tegelijkertijd is er een groep patiënten die geen voorkeur heeft  voor locatie, maar vooral de beste zorg nastreeft. Er zijn patiënten die eigen regie over hun zorg willen en patiënten die dit graag aan hun zorgverlener overlaten. Al deze diversiteit maakt ons vak boeiend en uitdagend. Het is en blijft mensenwerk. Samen zullen we onze weg erin moeten vinden. 

De onderlinge afhankelijkheid tussen huisartsen en specialisten bleek weer extra duidelijk door het faillissement van MC Slotervaart. Jullie werden overstelpt met vragen van onzekere patiënten. Patiënten die snel behandeld moesten worden, vaak door onze specialisten. Een hele klus voor jullie, waarbij ook wij moesten improviseren door onder andere extra poliklinische ruimte te creëren. 

Hoe kunnen we elkaar helpen in deze snel veranderende tijden? Tijden die ook in het teken staan van 'de juiste zorg op de juiste plek', waarbij gestreefd wordt om zoveel mogelijk in de eerste lijn te behandelen. Dat kunnen we alleen maar bereiken door met elkaar in gesprek te blijven, elkaar op te zoeken, ons te verdiepen in elkaars wensen en (on)mogelijkheden.

Deze spirit heb ik al kunnen waarnemen in die bijeenkomsten waar ik het net over had. Zo bespraken we pilots op het gebied van e-health, teleconsultatie en de specialistische adviesconsulten. Ook de gesprekken bij het ontbijt, die we samen met ROHA hadden georganiseerd voor huisartsen en medisch specialisten, waren levendig. Daarbij viel wel op dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die er nu al zijn om gezamenlijk op te trekken. Het is aan ons om dat voortdurend bij iedereen goed voor het voetlicht te brengen. 

Door de vergrijzing en de daarbij behorende comorbiditeit, staan de komende jaren nog meer in het teken van samen optrekken. Gelukkig is de zorg voor ouderen in Amsterdam geborgd; de uitstekende vakgroep Geriatrie van MC Slotervaart opent vanaf deze week haar deuren weer, in OLVG, locatie West.

Met veel plezier kijk ik dan ook uit naar de voortzetting van onze gesprekken en samenwerking in de komende jaren.

Namens mijn collega’s van de raad van bestuur Maurice en Jeroen, de leden van het huisartsenteam Bert, Herre en Marieke én alle andere medewerkers van OLVG wens ik jullie veel geluk en een goede gezondheid in 2019!

Roxanne Vernimmen,

lid raad van bestuur OLVG