Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 24 oktober 2019

OLVG: ‘zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders moet beter'

Als een van de ouders ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, is de impact op het gezin enorm. Toch is professionele begeleiding of zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders niet goed georganiseerd in Nederlandse ziekenhuizen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind.

Daarom organiseert OLVG samen met het Ingeborg Douwes Centrum op 31 oktober een symposium over dit belangrijke onderwerp. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via: palliatiefteam@olvg.nl

Het team Ondersteunende en Palliatieve zorg in OLVG zet zich in voor vroegtijdige, preventieve hulp aan gezinnen. Marike de Meij, huisarts in het team Palliatieve zorg: ‘Soms zijn kinderen noodgedwongen nauw betrokken bij de zorg voor hun zieke vader of moeder, en ervaren angst, stress en verdriet. Goede begeleiding van ouders en kinderen is cruciaal, juist in die fase. Net als screening op andere belastende factoren in het gezin en goede samenwerking en scholing van eventuele overige betrokken hulpverleners, zoals huisartsen en scholen.’

Minimaal 1 gesprek

In Nederland wordt de zorg vanuit het ziekenhuis aan kinderen van ongeneeslijk zieke ouders niet vergoed. Kinderpsychologen en deskundigen van OLVG pleiten ervoor dat gezinnen minimaal één gesprek met een kinderpsycholoog in het ziekenhuis krijgen. Met als doel advies te geven aan ouders en een beeld te krijgen wat er mogelijk al speelt in het gezin.

Komend jaar is de financiering voor deze zorg binnen OLVG dankzij hulp van Stichting RopaRun en met anonieme giften nog geborgd.

Het symposium

Tijdens het symposium deelt OLVG kennis en ervaring over de zorg aan kinderen van zieke ouders. Ook komen kinderen en ouders aan het woord. Onder anderen Femke van der Laan, de weduwe van burgermeester Eberhard van der Laan deelt haar ervaringen.

Sprekers zijn verder beleidsadviseur Kinderombudsman Rhea Verheul en Dineke Verkaik, orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, over haar onderzoek naar de impact van kanker op het gezin en met name de beleving van kinderen. Kinderpsycholoog Antoinette Berkelbach van OLVG sluit het symposium af met adviezen en handvatten voor professionals om met ernstig zieke patiënt, partner en kinderen in gesprek te gaan. 

Grote belangstelling, nieuwe locatie

Vanwege een overweldigende belangstelling voor ons symposium hebben wij de mogelijkheid gekregen van particuliere investeerders en middels een ruime bijdrage van het Koninklijk instituut voor de Tropen om naar een ruimere locatie te verhuizen. Het symposium zal nu plaatsvinden in het Tropen instituut, op loopafstand van OLVG locatie Oost. Datum en tijdstip blijven ongewijzigd.

 

Datum:       31 oktober 2019

Tijdstip:      17.30 - 21.30, inloop vanaf 17 uur

Adres:          Koninklijk Instituut voor de Tropen - Koningin Maximazaal

Meer informatie over het symposium

Betrokken zorgverleners en afdelingen