Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 15 januari 2018

OLVG-verpleegkundige promoveert op pijnbeleving bij IC-patiënten

Een mooie dag voor Saskia Rijkenberg. De van huis uit verpleegkundige verdedigde vrijdag 12 januari haar proefschrift 'Applied clinimetrics in critical care' (Toegepaste klinimetrie op de intensive care) aan de universiteit van Tilburg. OLVG is trots op deze mooie prestatie.

Saskia Rijkenberg is sinds negen jaar werkzaam als onderzoeker op de IC van OLVG. Daarnaast heeft ze vijf jaar als wetenschapscoördinator bij het Leerhuis gewerkt om onder andere Evidence Based Practice te implementeren en ondersteunen.

Zoals Saskia zelf zegt was haar weg naar promoveren niet de meest gangbare, maar is ze blij dat ze de kans heeft gekregen om deze stap te zetten.  ‘Dat was niet gelukt zonder steun van mijn promotor prof. dr. Peter van der Voort, de intensivisten van OLVG en verpleegkundigen die hebben meegewerkt aan de onderzoeken. Daarbij was Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap in Radboud MC een grote inspiratie. Zij was vanaf het begin beschikbaar voor advies en is een rolmodel voor veel verpleegkundigen met wetenschappelijke ambitie. Ik hoop dat mijn promotie andere ’OLVG verpleegkundigen motiveert om ook een stap richting de wetenschap te zetten’, aldus Saskia.

Zelf op zoek naar wetenschappelijk bewijs

‘Verpleegkundigen zijn essentieel voor de zorg. Vaak vergeten mensen dat er ook een wetenschappelijke component aan het vak zit. Vanuit de wetenschap kan de zorg nog verder worden verbeterd. Het is geweldig als collega’s ook op zoek gaan naar wetenschappelijk bewijs om die zorg nog verder te verbeteren en als dat er niet is, zelf wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren!

Maar het is wel belangrijk dat ziekenhuizen en de managers in ziekenhuizen ook de mogelijkheden creëren om de stap naar wetenschap te kunnen zetten. Ik ben blij dat ik die kans heb gekregen binnen OLVG en hoop dat meer verpleegkundigen mij volgen. ‘

Het onderzoek

Het doel van het proefschrift was om de kwaliteit  van een aantal meetinstrumenten op de Intensive Care (IC) te onderzoeken, waaronder twee pijnobservatieschalen voor mechanisch beademde patiënten. Uit het onderzoek van Saskia blijkt dat de meeteigenschappen van de pijnobservatieschaal CPOT teleurstellend zijn. Omdat er vooralsnog geen beter alternatief is, adviseert Saskia in haar proefschrift dat verpleegkundigen toch de CPOT gebruiken en daarnaast, ook goed te letten op andere signalen die op pijn kunnen wijzen. 

Promotores

Prof. dr. P.H.J. van der Voort (intensivist OLVG, hoogleraar Health Care TIAS/universiteit van Tilburg)
Prof. dr. B.J.M. van der Meer (intensivist Amphia ziekenhuis, hoogleraar TIAS/universiteit van Tilburg)