Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 30 april 2019

OLVG start post-delierpolikliniek voor kwetsbare oudere

Kwetsbare oudere patiënten die tijdens opname in OLVG een delier (acute verwardheid) doormaken, kunnen na ontslag voortaan terecht bij de post-delierpolikliniek op de afdeling Geriatrie. De polikliniek richt zich niet alleen op behandeling, maar ook op nazorg en preventie.

Bij een delier is sprake van acute verwardheid, waarbij hallucinaties kunnen voorkomen. De verwardheid is tijdelijk van aard, maar kan soms nog lang aanhouden. Ook na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Omdat een delier een onderliggende (lichamelijke) oorzaak heeft, richt de behandeling zich zowel op de oorzaak, als op de verwardheid zelf. Patiënten komen - afhankelijk van de situatie - enkele weken na ontslag op de post-delierpolikliniek.  

Verpleegkundig specialist Mieke Bil staat aan de wieg van de nieuwe polikliniek en benadrukt hoe belangrijk nazorg is bij een delier: ‘Sommige patiënten kunnen nog weken tot maanden last hebben van de restverschijnselen. Ook zijn zij en hun naasten vaak geschrokken door wat er gebeurd is. We geven hen daarom uitleg over wat een delier is en bespreken hun ervaring tijdens de ziekenhuisopname. Ook geven we voorlichting over hoe we het risico op een delier in de toekomst kunnen verkleinen.’

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie onze pagina over acute verwardheid (delier).

Betrokken zorgverleners en afdelingen