Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 27 februari 2018

OLVG start pilot online ThuisVisite - videobellen met je arts

OLVG start als eerste ziekenhuis in Nederland met online ThuisVisite. Patiënten die een maagverkleining (gastric bypass) hebben ondergaan krijgen de mogelijkheid om na ontslag nog drie dagen online gevolgd te worden. Dit kan met hulp van thuismetingen en videobellen met de arts. Voor de patiënt is de stap van ziekenhuis naar huis zo minder groot. Zorgverleners van OLVG hebben meer zicht op het herstel van de patiënt en kunnen eerder ingrijpen bij complicaties.

Patiënten krijgen een apparaatje mee naar huis waarmee op afstand hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur wordt gemeten. Via een app komen de gegevens direct bij de arts terecht. Door middel van beeldbellen worden de resultaten tussen de arts en patiënt besproken. 

Extra controle

‘Wij kregen van veel patiënten te horen dat de stap van de gecontroleerde omgeving in het ziekenhuis naar de ongecontroleerde situatie thuis groot is. Veel patiënten zijn onzeker na een operatie of het allemaal wel goed gaat. Normaal gesproken komt de patiënt pas twee weken na de operatie voor controle in het ziekenhuis. Nu is er bij thuiskomst nog drie dagen contact op afstand. We merken dat veel patiënten deze extra controle erg prettig vinden en dat eventuele complicaties sneller aan het licht komen’, aldus Thony Ruys, chirurg in opleiding van OLVG.

Videobellen met je arts

Het videobellen tussen arts en patiënt is een essentieel onderdeel van de pilot. ‘Vooral omdat het zien van de patiënt in de thuisomgeving, de arts misschien nog wel de meeste informatie geeft’, aldus Ruys. ‘Patiënten geven aan dat juist door dit bellen en bespreken van de gemeten waardes hun gevoel van veiligheid toeneemt.’ 

Beeldbellen de toekomst?

Of patiënten straks met hulp van meten op afstand in combinatie met videobellen ook eerder naar huis kunnen na een operatie kost tijd en vergt nauwkeurig onderzoek, aldus Ruys. ‘Voordat het zover is moeten we eerst heel zorgvuldig, stapje voor stapje blijven testen en onderzoeken. Het meten moet veilig en nauwkeurig zijn en de privacy van de patiënt moet zijn gewaarborgd.’ 

OLVG verwacht dat in de toekomst een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt, naar huis kan worden verplaatst. Met initiatieven zoals ThuisVisite loopt het OLVG voorop in deze ontwikkeling in de zorg. 

De pilot 

Inmiddels werkten ruim de helft van de 80 geplande patiënten (na een maagverkleining) mee met de pilot. Er wordt onderzocht of de metingen nauwkeurig zijn, maar ook of patiënten zich echt veiliger voelen en tevredener zijn. De apparatuur (ontwikkelt door Viacom) die de patiënten gebruiken om bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur te meten is CE gecertificeerd en voldoet hiermee aan de geldende Europese regelgeving. De app maakt gebruik van het platform Clinicards, ontwikkeld door Synappz en voldoet aan alle standaarden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 

Bekijk de website van ThuisVisite voor meer informatie.