Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 5 november 2018

OLVG start nieuwe aanpak hartfalen

Het OLVG Hartcentrum start 5 november met een pilot rondom hartfalen. Ambulante patiënten met hartfalen kunnen voortaan terecht op de Hartfalen Lounge; een nieuw onderdeel van het OLVG Hartcentrum, waar mensen in plaats van een opname een dagbehandeling kunnen ondergaan. Voor patiënten die wel zijn opgenomen, biedt Cordaan na ontslag uit het ziekenhuis zonodig intensieve begeleiding in de thuissituatie.

Binnen een dag naar huis

Patiënten die een toename van klachten ervaren en patiënten met stabiel hartfalen, maar met een ijzertekort, komen in aanmerking voor de dagopname op de Hartfalen Lounge. ‘Voor onze hartfalenpatiënten is deze pilot goed nieuws. In plaats van een opname in het ziekenhuis kunnen mensen nu binnen een dag weer naar huis. Ook zijn de wachttijden voor een behandeling korter en kunnen wij als artsen nog beter maatwerk leveren. We hopen dat deze pilot het begin is van een veel patiëntvriendelijkere behandeling’, aldus cardioloog Loek van Heerebeek van OLVG.

Zorg op maat

Klachten van mensen met hartfalen lopen sterk uiteen. Patiënten die op de poli komen met een toename van klachten, waarbij sprake is van dreigende opname, kunnen tijdens de pilot worden doorverwezen naar de Hartfalen Lounge op OLVG, locatie West. Hier krijgen zij in de vorm van een dagbehandeling een kortdurend infuus met diuretica (vochtafdrijvende medicatie) om op deze wijze een ziekenhuisopname te voorkomen. Ook kunnen patiënten met stabiel hartfalen en een ijzertekort doorverwezen worden naar de lounge voor een dagbehandeling met een infuus voor ijzertoevoeging. Patiënten met meer ernstige klachten worden nog wel opgenomen in de kliniek, maar krijgen daarna intensieve begeleiding thuis. Zo krijgt elke hartfalenpatiënt de beste zorg voor zijn specifieke situatie.

Thuiszorg

Voor de groep patiënten die nog wel wordt opgenomen op de verpleegafdeling werken OLVG en Cordaan tijdens de pilot nauw samen. Mensen met hartfalen die na opname naar huis gaan, krijgen twee keer per week begeleiding van Cordaan tot zij stabiel zijn. Tijdens dit thuiszorgtraject is er veel aandacht voor het juiste gebruik van medicatie en de leefstijl. Hiermee kunnen we voorkomen dat patiënten opnieuw in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. De gespecialiseerde wijkverpleegkundige van Cordaan heeft voorafgaand aan de policontrole in het ziekenhuis telefonisch overleg met de consulent hartfalen van OLVG. Zo zijn we goed op de hoogte over hoe het met onze patiënt gaat.

Na de pilot

De ervaringen van patiënten tijdens de pilot vormen een belangrijke bron voor eventuele aanpassingen in het zorgproces en dienen als input voor de bouw van de nieuwe Hartfalen Lounge op OLVG, locatie West. Daar is in de toekomst dagelijks plaats voor zeven patiënten.

Betrokken zorgverleners en afdelingen