Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 17 maart 2021

OLVG start met vaccineren hoog-risicopatiënten

Eind deze week nodigt OLVG de eerste groep ‘hoog-risicopatiënten’ uit om hun vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) te komen halen. Het gaat om patiënten die bij OLVG onder behandeling zijn en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen.

Bepaalde patiëntengroepen hebben een verhoogde kans om ernstig ziek te worden van COVID-19 of daaraan te overlijden. De Gezondheidsraad adviseert deze groepen met voorrang te vaccineren.  Om die reden krijgen de betreffende patiënten binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn.

OLVG krijgt de eerste partij vaccins voor hoog-risicopatiënten vanaf 23 maart geleverd. Omdat ons ziekenhuis duizenden patiënten gaat vaccineren, die elk twee vaccinaties krijgen, zal het vaccineren meerdere weken in beslag nemen.

Uitnodiging per post

Patiënten hoeven nu zelf geen contact op te nemen om een afspraak voor vaccinatie te maken. De eerste hoog-risicopatiënten ontvangen in de loop van deze of volgende week een uitnodiging van OLVG in de brievenbus. Via het in de brief vermelde telefoonnummer kunnen patiënten zelf een afspraak maken voor de eerste vaccinatie. Patiënten die over een MijnOLVG-account beschikken, ontvangen ook een uitnodiging via de post.

Moderna-vaccin

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen. Dit vaccin voldoet aan alle veiligheidseisen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie.

Meer informatie

Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over coronavaccins en de volgorde van de vaccinaties. Over de vaccinatie van hoog-risicogroepen is goede informatie te vinden op Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen | RIVM
Voor veelgestelde vragen en de antwoorden kijkt u op: Vraag en antwoord coronavaccin Moderna | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)

Let op: bent u patiënt en valt u onder één van deze medische (hoog)risicogroepen en heeft u vragen over de uitnodiging voor COVID-19-vaccinatie? Neem dan NIET zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie van uw medisch specialist in het ziekenhuis, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of uw huisarts. Maak altijd gebruik van de eerste uitnodiging die u ontvangt.