Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 5 september 2017

OLVG ontwikkelt nieuw concept voor info over bijwerkingen chemotherapie

De informatie over bijwerkingen van chemotherapie liet te wensen over, sinds het landelijke sib op maat van IKNL deze dienstverlening stopte. Daarom ontwikkelde OLVG een nieuw format voor deze informatie. Sinds augustus zijn de eerste 27 behandelplannen chemo- en/of immunotherapie beschikbaar.

Na een lange voorbereiding zijn de eerste 27 behandelplannen chemo- en/of immunotherapie beschikbaar gekomen. Melissa Sombroek, verpleegkundig specialist en als casemanager nauw betrokken bij veel oncologisch patiënten, is er blij mee, omdat het voorziet in een belangrijke behoefte. ‘Veel patiënten zien op tegen de bijwerkingen van chemotherapie. Het kan behoorlijk ingrijpend zijn. Daarom hebben we gekozen voor korte, heldere informatie en geven we waar mogelijk ook tips over wat je zélf kan doen om bijwerkingen te beperken.’

Meer grip

De behandelplannen bestaan uit het behandelschema van de betreffende chemokuur en de mogelijke bijwerkingen. Voorheen werd deze informatie verzorgd door het IKNL en was het voor de patiënt niet altijd duidelijk wat hij van de behandeling kon verwachten. Om de patiënt meer grip te geven op zijn behandeling besloot de afdeling Oncologie in samenwerking met de OLVG apotheek en de afdeling Marketing en Communicatie een vertaalslag te maken in de patiëntinformatie over chemo- en immunotherapie. Dit heeft inmiddels geleid tot een enorme verbetering. Patiënten mogen vertrouwen op heldere informatie bij de start van hun behandeling.

Bijwerkingen inzichtelijk

In de patiëntvriendelijke behandelplannen wordt de patiënt nauw betrokken bij de behandeling. Zo zijn de bijwerkingen uitgesplitst in de onderdelen:  

  • wat is het?
  • wat kunnen wij doen?
  • wat kunt u doen?

Doordat de kans op bijwerkingen wordt weergegeven in ‘bolletjes’, weet de patiënt beter wat hij kan verwachten:

Van onder andere TAC, Capox en R-CHOP zijn de behandelwijzers inmiddels beschikbaar. En daar komen er nog veel meer bij. Deze zullen gefaseerd beschikbaar komen.