Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 19 december 2017

‘OLVG ontwikkelt door, samen met de patiënt en de verwijzer’

Het is alweer vijf jaar geleden dat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk fuseerden. Wat is er veel gebeurd als je een jaar terugkijkt, zeker als je meerdere jaren terugkijkt.

OLVG nieuwe stijl heeft flinke stappen gezet in de integratie van Oost en West in Amsterdam. Naast de grote basisfunctie die op beide locaties overeind blijft, met polikliniek en 24/7 consulten van alle specialismen aan beide kanten, grote moeder/kind centra en SEH/HAP, is op OLVG, locatie West ‘Mens en Beweging’ klinisch geconcentreerd: Orthopedie, Neurochirurgie, Sportgeneeskunde en Neurologie. En op locatie Oost meer de complexe interventies, waar ook interventieradiologie en het hogere IC-niveau voor nodig is. Het was een flinke klus, harmonisatie van talloze protocollen en werkwijzen, zeer leerzaam ook, maar we zijn nog niet klaar.

Het lukt steeds meer om de patiënt centraal te stellen bij alle veranderingen. Rechtstreeks, maar ook dankzij de inbreng van u, als verwijzer.

Een grote uitdaging blijft echter de arbeidsmarkt, waardoor we niet alle patiënten kunnen helpen die verwezen worden. Dit geldt met name in de acute zorg. Dat moet echt anders.

Het is belangrijk de zorgvraag te beperken tot wat echt nodig is. Steeds meer kan thuis, met e-Health en andere innovatieve mogelijkheden. Ook moeten wij als professionals terug naar ons vak. De digitalisering heeft zich sterk ontwikkeld, maar is nog onrijp, want de administratie- en regeldruk lijkt enorm toegenomen, ondanks digitale beloften. We boeken vooruitgang, ook in onze onderlinge contacten. En we zijn aan de slag met (ont)regel de zorg, Het Roer Moet Om!

In 2018 gaat OLVG een nieuwe fase in. We blijven ons doorontwikkelen, al is de toekomst nog wat onzeker, samen met de patiënt en samen met u.

Namens OLVG wens ik u goede feestdagen toe en weer een goed jaar van samenwerking in 2018!

Hans van der Schoot,
voorzitter raad van bestuur OLVG