Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 10 oktober 2017

OLVG neemt afscheid van de laatste diakones

Zuster Christien van Gemen – de laatste diakones uit de oude zorgtraditie van nonnen en diakonessen, is overleden. Met het afscheid van Zuster Christien neemt OLVG afscheid van een tijdperk. De zuster is 97 jaar geworden. Dinsdag 10 oktober wordt zij begraven.

Ruim zeventig jaar waren de diakonessen een vertrouwd gezicht in ons ziekenhuis. De oorsprong ligt in 1898, toen de Hervormde Diakonessen-Inrichting (NDHI) Amsterdam aan de Keizersgracht haar eerste ziekenhuis opende. De diakonessen werkten vanuit naastenliefde; zij kwamen op en zorgden voor de ‘behoeftigen’ in de maatschappij. Eens waren zij de fundamenten van de verschillende huizen die nu samen OLVG vormen. In 1969 – er waren inmiddels enkele verhuizingen geweest – ging de inrichting op in het toenmalige Andreas Ziekenhuis. Het ziekenhuis had vanaf dat moment geen specifieke banden meer met één kerk, maar bleef werken vanuit een christelijke identiteit en naastenliefde en bleef betrokken bij de persoonlijke situatie van ieder individu.

Einde van een tijdperk

Zuster Christien was sinds 1956 verbonden aan de NDHI. We zijn haar, en al die andere zusters die zich in het verleden op deze wijze belangeloos hebben ingezet, veel dank verschuldigd.
Op de dag van de uitvaart hangt bij OLVG, locatie West, de zogenaamde ‘Diakonessenvlag’ halfstok. Zodra de uitvaartdienst begint zal de zogenaamde 'Andreasklok' een paar minuten luiden uit waardering en respect voor de overleden diakones en als symbolische afsluiting van een tijdperk. Deze 'Andreasklok', ooit aan het Andreasziekenhuis geschonken en later meeverhuisd naar het terrein van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, werd iedere keer geluid bij de uitvaart van een overleden diakones. Aan deze traditie komt een einde nu de laatste diakones is overleden. 
Zwart-witfoto: een diakones in de jaren-50.