Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 18 juni 2019

OLVG jaaroverzicht 2018: een bewogen jaar

Het jaar 2018 was een bewogen jaar voor OLVG. Zo werd de accreditatie voor kwaliteit van zorg (NIAZ) binnengehaald, waren er bestuurlijke wissels en ving OLVG de zorg op voor patiënten vanuit het failliete MC Slotervaart. Dit alles was en is alleen mogelijk dankzij de tomeloze inzet van bijna 6000 OLVG’ers en ruim honderd vrijwilligers. Zij verlenen iedere dag weer de beste zorg voor Amsterdam en omgeving.

Accreditatie voor kwaliteit van zorg

Met veel trots ontving OLVG in 2018 de accreditatie van  het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ); een bevestiging van de kwaliteit van zorg die binnen OLVG wordt verleend.

Bestuurlijke wissels

Ook waren er bestuurlijke wissels.  In  april werd de voorzittershamer door Hans van der Schoot overgedragen aan Maurice van den Bosch en volgde na de zomer het vertrek van Françoise Dings en Hans van der Schoot. In november trad bestuurder Roxanne Vernimmen aan. Zij vormt samen met voorzitter Maurice van den Bosch en Jeroen van Roon het nieuwe OLVG-bestuur.

Opvang Slotervaart

Eind oktober ging het MC Slotervaart failliet. Vanuit een groot gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft OLVG direct haar deuren opengezet om de zorg voor patiënten op te vangen. Er werden extra diensten en avondspreekuren gedraaid, de capaciteit op de poliklinieken en OK’s werd uitgebreid en de afdeling Geriatrie van het MC Slotervaart vond onderdak in OLVG. Een enorme klus waarbij ook in 2019 nog alles op alles wordt gezet om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven.

Uitdagingen

Er zijn ook uitdagingen voor ons ziekenhuis. Zo is er een landelijk zorgakkoord waarin is afgesproken dat de zorgkosten omlaag moeten, terwijl tegelijkertijd de vraag naar (dure) zorg door vergrijzing en demografische ontwikkelingen stijgt. Daarbij is er een chronisch personeelstekort en ving OLVG in het najaar de zorg op voor patiënten uit Slotervaart. Deze uitdagingen hebben impact gehad op het gestelde financiële doel van 2018. Desondanks sluit OLVG het jaar 2018 bescheiden positief af en is daarmee een financieel gezond ziekenhuis. Dankzij de inspanningen van velen, kan OLVG alle uitdagingen die het nu en in de toekomst nog te wachten staat met vertrouwen tegemoet treden.

Bekijk de jaarverantwoording 2018