Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 13 november 2017

OLVG Hartcentrum verbetert zorg hartritmestoornissen

OLVG gaat met huisartsen en cardiologen in de regio nog intensiever samenwerken in de zorg voor patiënten met hartstoornissen. Doel is snellere diagnostiek bij boezemfibrilleren en betere individuele zorg.

Door vergrijzing en het vroegtijdig opsporen van patiënten met ritmestoornissen verdubbelt het aantal patiënten met boezemfibrilleren in de regio Amsterdam in de komende 20 jaar. Jonas de Jong, cardioloog in OLVG en David Koetsier, huisarts, lichten toe: ‘Om te zorgen dat deze patiëntengroep ook in de toekomst de beste zorg krijgt, hebben we afspraken gemaakt over welke mensen het beste in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, en welke door de huisarts’.

Wanneer ziekenhuis, wanneer huisarts?

Zorg gaat als het kan zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden - dat is in de meeste gevallen bij de huisarts - en als het nodig is bij de cardioloog in het ziekenhuis. Nieuwe patiënten met ritmestoornissen krijgen medicatie voorgeschreven door de cardioloog en ondergaan zo nodig een ingreep. Patiënten die al medicatie gebruiken en geen hinder meer hebben van de ritmestoornissen, komen of blijven onder behandeling bij de huisarts. OLVG werkt naast cardiologen en huisartsen ook samen met trombosediensten en apothekers.

Samenwerkingsverband

De cardiologen van OLVG werken binnen het Transmuraal Platform Amsterdam samen met cardiologen van het Boven IJ Ziekenhuis en het MC Slotervaart en met huisartsen in de regio. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met trombosediensten en apothekers. Het project NVVC Connect is een kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen