Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 10 januari 2017

OLVG en zorgverzekeraars sluiten unieke contracten voor borstkankerzorg

OLVG heeft samen met de andere Santeon ziekenhuizen prestatiecontracten afgesloten met drie zorgverzekeraars. De kwaliteit van de geleverde zorg is hierbij leidend. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg*. In de contracten is Value Based Healthcare en dus de kwaliteit van zorg voor de patiënt het vertrekpunt.

OLVG en zorgverzekeraars sluiten unieke contracten voor borstkankerzorg

Voor het eerst in Nederland

Het is voor het eerst dat ziekenhuizen verspreid over heel Nederland gezamenlijk meerjarenafspraken met zorgverzekeraars maken over kwaliteit van zorg en prijs. "Met de Santeon ziekenhuizen bereiken wij door goede samenwerking de beste kwaliteit van zorg zonder onnodige last voor de patiënt", zegt bestuursvoorzitter OLVG, Hans van der Schoot hierover. Jaarlijks krijgen bijna 2000 patiënten de diagnose borstkanker in één van de Santeon ziekenhuizen. OLVG behandelde in 2015 330 nieuwe borstkankerpatiënten binnen Oncologisch Centrum Amsterdam, het samenwerkingsverband met het BovenIJ ziekenhuis.

De contracten zijn mogelijk, omdat de Santeon ziekenhuizen in Nederland al jaren voorop lopen in het meten en verbeteren van voor patiënten belangrijke uitkomsten van de geleverde zorg; de zogenoemde Value Based Healthcare. "We vergelijken onze uitkomsten, luisteren naar de patiënt, kijken bij elkaar in de keuken en leren zo van elkaar", stelt Leonique Niessen, directeur Santeon. "Voor patiënten betekent dit dat ze de best mogelijke borstkankerzorg van Nederland in ons ziekenhuis krijgen", aldus Hille Witjes, oncologisch chirurg bij OLVG.

CZ, Menzis en Multizorg

Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen. De verzekeraars steunen hiermee de continue kwaliteitsverbetering van de borstkankerzorg binnen de Santeon ziekenhuizen. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017. Vanaf 2018 zal kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis naar verwachting ook deel gaan uitmaken van de contracten.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen (na toetreding van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam) verspreid over heel Nederland open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing: het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Martini Ziekenhuis in Groningen en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo’n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Meer informatie vindt u op de website van Santeon en op de website Santeon voor borstkanker

*De zorginkooporganisatie van a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid.