Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 21 november 2017

OLVG en huisartsen zetten in op verbeteren zorg atriumfibrilleren

OLVG gaat met huisartsen en cardiologen in de regio nog intensiever samenwerken in de zorg voor patiënten met hartstoornissen. Doel is snellere diagnostiek bij boezemfibrilleren en betere individuele zorg.

Door vergrijzing en het vroegtijdig opsporen van patiënten met ritmestoornissen verdubbelt het aantal patiënten met boezemfibrilleren in de regio Amsterdam in de komende 20 jaar. Jonas de Jong, cardioloog in OLVG en David Koetsier, huisarts, lichten toe: ‘Om te zorgen dat deze patiëntengroep ook in de toekomst de beste zorg krijgt, hebben we afspraken gemaakt over welke mensen het beste in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, en welke door de huisarts’.

Wanneer ziekenhuis, wanneer huisarts?

Zorg gaat als het kan zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden- dat is in de meeste gevallen bij de huisarts - en als het nodig is bij de cardioloog in het ziekenhuis. Nieuwe patiënten met ritmestoornissen krijgen medicatie voorgeschreven door de cardioloog en ondergaan zo nodig een ingreep. Patiënten die al medicatie gebruiken en geen hinder meer hebben van de ritmestoornissen, komen of blijven onder behandeling bij de huisarts. OLVG werkt naast cardiologen en huisartsen ook samen met trombosediensten en apothekers.

Take home messages scholing AF

Op 8 november jl. gaven huisartsen en cardiologen in de regio samen het officiële startschot voor deze nóg intensievere samenwerking tijdens een scholing over atriumfibrilleren (boezemfibrilleren).

De scholing wordt in 2018, vanuit het Transmuraal Platform, herhaald in de regio’s Noord en West. De take home messages die 8 november gezamenlijk werden vastgesteld, leest u terug in Verwijsnieuws van december.

Betrokken zorgverleners en afdelingen