Overzicht nieuws
Uitgelicht | Vrijdag 20 april 2018

OLVG en AMC maken cardiale zorg op Aruba mogelijk

Vanaf deze week heeft Aruba een hart-interventiecentrum voor invasieve cardiale zorg, zoals hartkatheterisaties en dotterbehandelingen. Patiënten van Aruba hoeven voor deze ingrepen niet meer worden overgevlogen naar Colombia. Een samenwerking tussen OLVG en AMC met Aruba heeft geleid tot het nieuwe centrum. Het is de eerste stap naar een langgekoesterde wens van Aruba: zelfstandig invasieve cardiale zorg op het eiland uitvoeren.

Onder toeziend oog van René van der Schaaf, interventiecardioloog van OLVG, heeft maandag 9 april de eerste dotteroperatie in het gloednieuwe centrum plaatsgevonden.

Primaire doodsoorzaak

Hart- en vaatziekten zijn de primaire doodsoorzaak bij bewoners van de Benedenwindse eilanden. Relatief complexe behandelingen aan het hart konden tot op heden niet ter plaatse uitgevoerd worden. Patiënten van Aruba, Curaçao en Bonaire worden daarom overgevlogen naar Colombia, ver weg van familie en vrienden. Dit betekent flink tijdsverlies voor de patiënt en juist bij hartzorg is snel behandelen belangrijk. Bovendien zijn vanwege de revalidatie patiënten vaak wekenlang van huis in een vreemde omgeving. De kosten lopen op terwijl de financiële middelen de lokale economie verlaten zonder opleiding van lokale (para)medici.

Samenwerking OLVG en AMC

In 2015 kwam het verzoek vanuit de drie belangrijkste partijen van Aruba (raad van bestuur HOH, Algemeen ziektekosten verzekering (AZV; enige zorgverzekeraar) en de Vakgroep Cardiologie Aruba) aan de raden van bestuur van het AMC en van OLVG om tot samenwerking te komen op het gebied van interventiecardiologie. Vanaf 2017 is een Arubaanse cardioloog in OLVG opgeleid, hij kan onder supervisie PCI’s (dotterbehandeling via de pols) uitvoeren. Een andere cardioloog van Aruba wordt nu opgeleid in het AMC. Met de investering van Aruba in mensen en middelen, is de continuïteit van het centrum voor de lange termijn gewaarborgd.

Betrokken zorgverleners en afdelingen