Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 25 juni 2018

OLVG draagt bij aan Europees opleidingsplan Gynaecologie

Vanaf september 2018 kunnen gynaecologen in heel Europa hun medische vervolgopleiding inrichten naar het Europees Opleidingsplan voor Gynaecologie & Verloskunde. OLVG levert een belangrijke bijdrage aan dit Europese opleidingsplan.

Gynaecologie & Verloskunde is één van de eerste medisch specialismen met een geharmoniseerd Europees curriculum. Mede door hulp van Europese subsidies (Erasmus+) kunnen medisch specialisten geharmoniseerd worden opgeleid. Dit moet zorgen voor een opleiding van hogere kwaliteit en een betere zorg aan vrouwen en zwangeren binnen heel Europa. Hiermee wordt de mobiliteit van gynaecologen in heel Europa gestimuleerd en kan er een betere verdeling van medisch specialisten komen in Europa.

Bij de totstandkoming van de opleidingsstandaard waren alle 37 landen van de Europese beroepsvereniging van Gynaecologen (EBCOG) betrokken met een kernteam van 7 landen, waarbij OLVG Nederland vertegenwoordigde.

Dinsdag 26 juni vindt de laatste bijeenkomst van het kernteam plaats in OLVG, locatie West, waarbij onder andere de verdere ontwikkeling van het opleidingsplan in Europa aan de orde komt.

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen