Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 25 september 2017

Obesitas Centrum Amsterdam van OLVG benoemd tot ‘Centre of Excellence’

Het Obesitas Centrum Amsterdam (OCA) van OLVG mag zich vanaf nu ‘Centre of Excellence’ noemen. Deze certificering toont aan dat het OCA topzorg levert voor patiënten met (ernstige) obesitas. Slechts enkele centra in Nederland voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen  die de IFSO (International Federation Surgery of Obesity) aan de zorg voor patiënten met ernstige obesitas stelt.

OLVG heeft de certificering onder andere  gekregen vanwege de hoge kwaliteit van chirurgie, de voor- en nazorg voor patiënten en de innovatieve faciliteiten van het Obesitas Centrum.  Dr. Ruben van Veen: ‘We zijn erg trots op deze erkenning, het benadrukt dat ons centrum - van multidisciplinaire aanpak tot de aanwezige faciliteiten - van topniveau is.’

600 operaties per jaar

In het Obesitas Centrum van OLVG worden jaarlijks zo’n 600 patiënten geopereerd. Hierbij worden patiënten voor, tijdens en na de operatie intensief begeleid door  een team van chirurgen, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten en een zorgcoördinator. De multidisciplinaire benadering van het OCA leidt aantoonbaar tot betere resultaten: de gezondheidsrisico’s nemen af en de kwaliteit van leven neemt toe.

Specialisaties Obesitas Centrum Amsterdam

Het Obesitas Centrum Amsterdam richt zich op mensen met een BMI van boven de 40 en op mensen met een BMI van 35 tot 40 en een aandoening die het directe gevolg is van de obesitas zoals hoge bloeddruk, gewrichtsklachten, slaapapneu of diabetes. Er werken chirurgen die gespecialiseerd zijn in de verschillende operatietrajecten die bijdragen aan gewichtsverlies, in het bijzonder die van de Gastric Bypass (maagomleiding) en de Gastric Sleeve (maagverkleining). Tevens  kenmerkt het centrum zich door de korte toegangstijden en expertise op het gebied van  de complexe chirurgie.

Betrokken zorgverleners en afdelingen