Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 4 april 2017

NIPT-test ook beschikbaar in OLVG

Zoals in de landelijke media bericht is de niet invasieve prenatale test (NIPT) per 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Ook OLVG biedt op beide locaties de NIPT-test aan. De NIPT-test is beter in het uitsluiten of het ongeboren kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, dan de huidige combinatietest. Een ander voordeel van de NIPT-test is dat er geen risico’s zijn voor het ongeboren kind zoals bij invasieve testen.

Eigen bijdrage

In 2017 wordt de NIPT-test gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is 26 miljoen euro beschikbaar vanuit VWS. Van de zwangere wordt een eigen bijdrage gevraagd van 175 euro. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest (168 euro), die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt. De combinatietest blijft beschikbaar.

Wetenschappelijke studie

Zwangeren die vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT-test, doen daarmee mee aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2) van de acht universitair medische centra, de betrokken beroepsgroepen, de NIPT-laboratoria (VUmc, ErasmusMC, Maastricht UMC+), de regionale centra voor prenatale screening en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Doel  van de TRIDENT-2 studie is om tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT te komen, en tot de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ook onderzocht welke keuzes zwangeren maken en wat hun ervaringen met de NIPT zijn.

Meer info

Op website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kunnen zwangeren en hun partner meer lezen over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de verschillende testen. De website bevat ook de keuzehulp 'Bewust kiezen'. Deze kan helpen om gedachten over de screening op een rij te zetten.

Meer informatie over de TRIDENT studies is te vinden op www.meeroverNIPT.nl