Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 5 juli 2017

Nieuwe website OLVG

OLVG heeft vanaf vandaag een nieuwe website. Bezoekers vinden voortaan alle informatie die ze nodig hebben op één overzichtelijke en frisse site.

Bij het ontwerp en inrichting hiervan is vooral gelet op wat patiënten en bezoekers nodig hebben om informatie zo snel en gemakkelijk mogelijk te vinden. Een patiëntenpanel en een speciale klankbordgroep van onder andere patiënten, verwijzers, werkzoekenden en medewerkers dachten hier kritisch en actief over mee.

Gebruiksvriendelijk

Bezoekers van de site kunnen nu gemakkelijker informatie vinden over een bepaalde aandoening; de symptomen en klachten, maar ook de relevante onderzoeken en behandelingen worden overzichtelijk weergegeven. Praktische gegevens zoals locatie-informatie en routes staan op een logischere plek. Daarnaast biedt de site informatie voor andere doelgroepen, zoals verwijzers en werkzoekenden. Uiteraard is de website ook op mobiele apparaten goed toegankelijk.

Persoonlijk

Naast feitelijke informatie, vinden bezoekers ook persoonlijke verhalen op de nieuwe site. Patiënten en medewerkers delen hun ervaringsverhalen en OLVG-artsen presenteren zichzelf in een korte profielschets.

Medische informatie-uitwisseling via MijnOLVG

Voor medische informatie zoals het inzien van een uitslag of een afspraak maken, kunnen patiënten altijd en overal inloggen op MijnOLVG. MijnOLVG is veilig voor uitwisseling van medische informatie en gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Uiteraard voldoet olvg.nl aan de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens om de persoonsgegevens van bezoekers van de website optimaal te beschermen.

In ontwikkeling

Olvg.nl blijft voortdurend in ontwikkeling. Heeft u tips of suggesties? Dan horen we dit graag.