Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 31 januari 2018

Nieuw: video-MDO voor gespecialiseerde alvleeskliercentra

Sinds enkele maanden voert OLVG tweewekelijks een multidisciplinair overleg (MDO) met twee andere Nederlandse ziekenhuizen, die net als OLVG gespecialiseerd zijn in alvleeskliertumoren. De videoconferentie waarin patiënten worden besproken, is een aanvulling op het reguliere multidisciplinaire overleg van OLVG en het AMC binnen het Amsterdams samenwerkingsverband op het gebied van gastro-intestinale tumoren, GIOCA. Ook het Catharina Ziekenhuis uit Eindhoven neemt standaard deel aan dit overleg.

De videoconferentie biedt de mogelijkheid om complexe (chirurgische) casuïstiek te bespreken. Naast de deelnemende ziekenhuizen kunnen ook ziekenhuizen die niet in alvleeskliertumoren gespecialiseerd zijn, deelnemen aan het video-MDO en de casus van hun patiënt bespreken.

GE-chirurg Michael Gerhards: ‘Met dit overleg willen we het beleid rondom de behandeling van pancreastumoren zoveel mogelijk uniformeren. Ook bespreken we patiënten met een complex probleem. Juist in die gevallen is het goed dat we, vanuit meerdere invalshoeken en met de inbreng en overwegingen van meerdere ervaren medisch specialisten in dit gebied, gezamenlijk een goed beleid destilleren.’

Vanuit OLVG nemen onderstaande specialisten deel aan het overleg. Zij zijn gespecialiseerd in pancreaschirurgie.

Betrokken zorgverleners en afdelingen