Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 19 mei 2017

Nieuw! Multidisciplinair poli-spreekuur voor patiënten met een Gastro Intestinale Tumor (GIT)

Per 29 mei is voor patiënten bij wie kanker in het spijsverteringskanaal is vastgesteld een wekelijks multidisciplinair poli-spreekuur op de maandag ingericht. Hierbij ziet de patiënt na het MDO in één afspraak de verschillende zorgverleners die bij de behandeling zijn betrokken en worden de definitieve diagnose en de mogelijkheden van behandeling besproken.

Behoefte

Tot nu toe zagen patiënten met een gastro-intestinale maligniteit de MDL-arts op een thema-spreekuur waarbij de diagnose en het behandelplan werden besproken. Pas daarna werden de afspraken voor een gesprek gemaakt met bij de behandeling betrokken specialismen. ‘We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat patiënten, in het bijzonder met een gemetastaseerde maligniteit, sterke behoefte hebben om hun aanstaande behandelaren direct te spreken om de start van de therapie concreet te maken’, aldus MDL-arts en voorzitter GITCare Olle The. Per 29 mei start daarom een nieuwe spreekuurvorm. Patiënten spreken, naast de diagnose en het behandelgesprek met de MDL-arts, ook tijdens hetzelfde spreekuur de bij zijn of haar therapie betrokken specialisten. Casemanager Madelon Mok: ‘We zien dat patiënten direct na diagnose veel vragen hebben. Op deze manier nemen we de wachttijd tot eerste gesprek met behandelaar weg. Het is fijn dat patiënten deze eerste vragen nu direct kunnen stellen aan de behandelend arts.’

Doorlooptijd

De afspraak begint bij de MDL-arts die definitieve diagnose stelt en het voorstel voor behandeling met de patiënt bespreekt. Als in het behandelplan een operatie en/of chemotherapie is opgenomen, heeft de patiënt daarna nog een afspraak met de chirurg en/of de medisch oncoloog. De afspraak eindigt met een gesprek met de casemanager. Wanneer er een behandeling met chemotherapie wordt geadviseerd, volgt in dezelfde week nog een tweede afspraak bij de oncoloog voor verdere informatie. Zeker in een palliatieve setting, kan een patiënt op deze manier, met meer gerichte informatie, de afweging maken of de voorgestelde therapie in overeenstemming is met de eigen wensen. De resectabele patiënt kent in deze nieuwe opzet het voordeel dat hij/zij de chirurg op dezelfde dag spreekt en dat daarmee de doorlooptijd tot de operatie verkort kan worden.

Voorafgaande aan het spreekuur is in het patiëntenportaal ‘MijnOLVG’ niet zichtbaar met welke disciplines de patiënt na het gesprek met de MDL-arts een afspraak heeft. Dit om te voorkomen dat de patiënt hieruit voorbarige conclusies over de diagnose trekt. 

Vragen?

Neem contact op met de casemanagers GIT: 

  • OLVG, locatie Oost: 020 599 22 61
  • OLVG, locatie West: 06 51 17 15 02 

Betrokken zorgverleners en afdelingen