Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 5 maart 2019

Niet-spoedeisende vragen voor een internist of longarts? Gebruik teleconsultatie!

U kunt  alle niet-spoedeisende vragen digitaal aan een internist of longarts van OLVG voorleggen. Een teleconsult vraagt u aan via ZorgDomein en het antwoord op uw vraag krijgt u binnen drie werkdagen terug via Edifact (ZorgMail). Andere specialismen in OLVG zullen naar verwachting in de loop van  2019 ook teleconsultatie aanbieden.

Voordelen teleconsultatie

  • Uw patiënt hoeft niet naar de specialist in het ziekenhuis te komen en spreekt daardoor zijn eigen risico niet aan.
  • Door uw niet-spoedeisende vraag altijd digitaal te stellen, neemt de druk op het intercollegiaal telefoonnummer van Interne Geneeskunde en longgeneeskunde af. De specialist is daardoor beter bereikbaar voor uw spoedeisende vragen.
  • Met uw teleconsult kunt u een deel van het patiëntendossier (zoals bloeduitslagen en medicatie) meesturen waarmee de specialist een volledig antwoord kan formuleren. Door uw vraag digitaal te stellen, kan de internist bovendien in alle rust tijd besteden aan het antwoord.

Soorten vragen Interne Geneeskunde (alleen voor niet-spoedeisende vragen!)

  • Algemene interne consulten
  • Infectieziekten
  • Nefrologie
  • Hematologie/Oncologie
  • Geriatrie
  • Vasculair
  • Endocrinologie

Soorten vragen Longgeneeskunde (alleen voor niet-spoedeisende vragen!)

• Alle niet spoedeisende vragen

Hoe vraagt u een teleconsult aan?

• Vanuit uw HIS gaat u naar het tabblad Aanvragen teleconsultatie in ZorgDomein.
• In het menu kiest u bijvoorbeeld voor Interne geneeskunde en daarna voor de zorgvraag die het betreft, bijvoorbeeld Teleconsult interne geneeskunde, vasculair
• Vervolgens legt u uw vraagstelling voor aan de internist.
• Het aanvraagformulier voor uw teleconsult wordt automatisch ingevuld, net zoals bij een verwijsbrief.
• Binnen de afgesproken termijn ontvangt u het behandeladvies van de (dienstdoende) specialist, zonder dat uw patiënt naar het ziekenhuis is geweest. De patiënt betaalt dus geen eigen risico.Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met accountmanager Marieke Poel via m.poel@olvg.nl.

Betrokken zorgverleners en afdelingen