Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 14 december 2018

NHR-resultaten bieden inzicht in hartinterventies

De Nederlandse Hartregistratie (NHR, voorheen Meetbaar Beter) publiceerde op 28 november jl. voor de tweede keer de jaarlijkse gegevens met alle resultaten van de hartinterventies in Nederland waaronder ook van OLVG Hartcentrum.

De publicatie van de NHR-resultaten gebruikt OLVG om de kwaliteit van zorg per aandoening jaarlijks te evalueren en te verbeteren.

In een value based healthcare funnelplot wordt per centrum weergegeven hoe de waargenomen uitkomst van zorg zich verhoudt tot de voorspelde uitkomst van zorg, op basis van het risicoprofiel van de populatie. De voorspelde uitkomst wordt gecorrigeerd voor patiëntkarakteristieken. De resultaten van OLVG vallen allemaal binnen de funnelplots.

De resultaten van de pulmonaalvenenisolatie zijn dit jaar opnieuw beter dan vorig jaar, blijkt uit de registratie van de NHR. Minder dan 15% patiënten wordt binnen een jaar na de procedure aangemeld voor een tweede procedure. Door het hanteren van een nieuw protocol voor de pulmonaalvenensiolaties met cryoballon, is de procedureduur sterk verkort tot 50 - 90 minuten. Het nieuwe protocol zorgt voor minder complicaties, minder phrenicus uitval en minder lieshematomen. Ernstige complicaties als tamponade en CVA komen in < 0.3% van de gevallen voor. De wachttijd voor een pulmonaalvenenisolatie met cryoballon is nu zo’n 4-6 weken vanaf het moment dat alle gegevens bekend zijn.

Jaarlijks worden de NHR-resultaten doorgenomen om verbeteringen in de zorg aan te brengen. Een voorbeeld van een verbetermaatregel is het gebruik van een device om de kans op CVA te verlagen tijdens een TAVI-procedure bij patiënten met een verhoogd risico op TIA/CVA. Door deze maatregel is nu in 2018 een afname van TIA/CVA na een TAVI procedure waar te nemen. Voor de gegevens per ingreep verwijzen wij u naar onze checklist Cardiologie OLVG verwijskaart

Lees hier de publicatie van de Nederlandse Hartregistratie (NHR).

Betrokken zorgverleners en afdelingen