Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 9 mei 2019

MKA-chirurgie aan de slag met verbeteracties na enquête onder verwijzers

In Amsterdam zijn veel tandartsen werkzaam, op dit moment staat de teller op ruim 600. Om een beeld te krijgen van hun wensen en behoeften heeft de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezicht (MKA)-chirurgie een enquête gestuurd naar 180 tandartsen waarmee veel wordt samengewerkt. Zo’n 63 tandartsen vulden de vragenlijst in. Inmiddels heeft de vakgroep de resultaten besproken en enkele verbeteracties in gang gezet.

De tandartsen geven de afdeling gemiddeld een 7+. De zorg wordt zeer goed gewaardeerd, maar de lange toegangstijd, beperkte spoedcapaciteit en matige telefonische bereikbaarheid voor patiënten en verwijzers worden minder goed beoordeeld. MKA-chirurg en unitleider Marjolijn Gilijamse vindt de feedback prettig: ‘We zijn blij met een ruime voldoende maar streven naar een hoger cijfer. Het contact met de verwijzers verloopt goed; er is laagdrempelig overleg mogelijk. Dat kan telefonisch, per e-mail of via de beveiligde messenger-app Siilo. Via de spoedlijn duurt het inderdaad soms lang voordat deze beantwoord wordt, maar in principe kunnen tandartsen altijd de MKA-chirurg spreken en zo nodig worden zij op een later moment teruggebeld. Daarnaast is duidelijk geworden dat we onvoldoende communiceren over de spoedcapaciteit. Er zijn elke dag per MKA-chirurg 1 tot 4 spoedplekken beschikbaar, afhankelijk van de locatie. Echte spoedgevallen, zoals abcessen, kunnen bovendien elke werkdag als inloop bijgeboekt worden.'

Verbeteracties

Aan de hand van de resultaten heeft de afdeling de volgende verbeteracties in gang gezet:

  1. Nynke Skorpil is vanuit de vakgroep het vaste aanspreekpunt voor de verwijzers geworden op het gebied van de samenwerking.
  2. Vanwege de lange toegangstijd, door de extra patiënten na sluiting MC Slotervaart en door onderbezetting van ondersteunend personeel en MKA-chirurgen, blijft het lastig om op korte termijn een afspraak te plannen. De afdeling verwacht dat dit de komende maanden gaat verbeteren nu de vakgroep op sterkte is.
  3. Ook de telefonische bereikbaarheid zal naar verwachting sterk verbeteren, omdat de bezetting van de polikliniek beter is. Zo wordt er hard gewerkt om de poliklinische programma’s ruim 3 maanden van tevoren open te stellen.
  4. De radiologen binnen OLVG kunnen automatisch röntgenfoto’s vanuit EPIC/AGFA delen met verwijzers. MKA-chirurgie is bezig om deze modaliteit ook voor tandartsen in te laten bouwen.

Met elkaar in gesprek

MKA-chirurgie wil ook de communicatie met de verwijzers verbeteren. Zo levert de afdeling zoveel mogelijk input voor Verwijsnieuws, de maandelijkse nieuwsbrief naar verwijzers van OLVG. Daarnaast wil MKA-chirurgie elk half jaar een speciale editie van Verwijsnieuws naar tandartsen/orthodontisten sturen en de mogelijkheden onderzoeken om scholingen of themabijeenkomsten te organiseren voor verwijzers en/of tandartsassistenten. Marjolijn: ‘We moeten vooral met elkaar in gesprek blijven, niet alleen over de patiënt, maar ook over de onderlinge samenwerking. En dat begint met elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden. Dat 63 verwijzers de moeite hebben genomen onze vragen te beantwoorden, vind ik in ieder geval al fantastisch. Namens mijn collega’s wil ik hen daarvoor dan ook bedanken en me hard maken voor het verder uitwerken van de verbeteracties.’

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen