Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 25 februari 2019

Minder opiaten in pijnprotocol voor acute pijn bij ontslag vanaf spoedeisende hulp

Landelijk is er steeds meer aandacht voor het voorschrijven van opiaten bij acute pijn. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten over het uitbreken van een “opiatenepidemie” in de VS en recentelijk een aantal publicaties van Nederlandse huisartsen in Medisch Contact.

In OLVG bezoeken dagelijks meer dan vijftig patiënten de spoedeisende hulp met acute pijnklachten, meestal na trauma. Met al deze informatie in het achterhoofd bestond de noodzaak om het pijnprotocol voor volwassenen die de spoedeisende hulp na behandeling verlaten, opnieuw te beoordelen en zo nodig te herzien.

Na een uitgebreide literatuurstudie is het nieuwe pijnprotocol ontwikkeld en gepresenteerd aan de vakgroep van SEH-artsen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Tramadol en opiaten met vertraagde afgifte hebben geen plaats meer in het pijnprotocol.

  • Indien gestart wordt met opiaten, kiezen we voor kortwerkende en voor een duur van maximaal 4 dagen.

  • De huisartsen worden verzocht om, indien er gestart is met opiaten, de patiënt altijd te herbeoordelen voor een herhaalrecept voordat opiaten uitgeschreven worden.

Met deze veranderingen hopen we ons steentje bij te dragen ter voorkoming van een soortgelijke opiatenepidemie als in de VS en de kans op verslavingsproblematiek bij onze patiënten zo klein mogelijk te maken.

Op verzoek is het protocol beschikbaar.