Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 19 december 2019

Minder controle en gips na botbreuk: positieve eerste resultaten

Patiënten met bepaalde botbreuken hoeven sinds dit jaar na behandeling op de Spoedeisende Hulp van OLVG niet meer terug te komen voor controle. Dit is op locatie West het geval sinds 2 mei 2019 en op locatie Oost sinds 2 september 2019. De eerste resultaten van deze werkwijze zijn positief. ‘We voorkomen onnodige ziekenhuisbezoeken en bieden alleen zorg die écht waarde toevoegt voor de patiënt’, aldus projectleider Thijs Geerdink.

Voordeel voor patiënt 

Voorheen werden patiënten met een botbreuk of simpel traumatische letsel meestal een of meerdere keren teruggezien op de polikliniek of gipskamer. De ervaring leert echter dat sommige letsels goed genezen. Daardoor is controle op de polikliniek of gipskamer overbodig. Zie onderstaand een overzicht van de letsels:

Basis metatarsale 5 fractuur
Volwassene

Mallet vinger
Volwassene

Clavicula fractuur
Kind
Radiuskop / radiushals fractuur
Volwassene
Enkeldistorsie
Volwassene
Radiuskop / radiushals fractuur
Volwassene
Falanx fractuur voet
Volwassene
Spaakverwonding
Kind
Greenstick distale onderarm
Kind
Subcapitale metacarpale 5 fractuur
Volwassene
Hallux fractuur
Volwassene
Torus distale onderarm
Kind
Mallet vinger
Volwassene
Weber A/avulsie fractuur enkel
Volwassene

Tabel:  Globaal overzicht simpele traumatische letsels Direct Ontslag

Geen gips meer

Mensen met deze breuken krijgen voortaan geen gips, maar een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwijderen. Uiteraard ontvangt de patiënt hier de nodige instructies voor. In de OLVG Trauma app (voor Apple/Android te vinden in de app store) zijn informatie en oefeningen te vinden. Het standaard controlebezoek en de röntgenfoto komen hiermee te vervallen. Patiënten informeren we ook over de Breuklijn: 020 599 45 10. Dit telefoonnummer kunnen zij tijdens kantoortijden bellen bij vragen en/of (aanhoudende) pijnklachten.

OLVG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op zo’n grote schaal de behandeling van deze letsels verbetert en doet onderzoek naar de effecten van deze nieuwe werkwijze op medisch inhoudelijk, financieel en logistiek gebied in Nederland.  Zilveren Kruis omarmt het initiatief en financiert een deel vanuit de transformatiegelden, bedoeld om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek op gang te brengen.

Eerste resultaten zeer positief

Van het totaal aantal patiënten in West dat in aanmerking zou komen voor deze werkwijze, ‘direct ontslag’, is 96% ook zo behandeld. Verder zien we een afname van:

  • 91% van vervolg polibezoek / herhaalconsult
  • 72% röntgenfoto’s
  • 90% verwijzing naar de fysio

De verblijfsduur op de SEH is in de voor- en nameting nagenoeg gelijk. Dat geldt ook voor de patiënttevredenheid van gemiddeld bijna een 8. Patiënten geven gemiddeld een 7.9 aan hun behandeling. Tot slot zien we dat het aantal huisartsbezoeken per patiënt hierdoor niet toeneemt.

Betrokken zorgverleners en afdelingen