Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 24 september 2020

Medische begeleiding De Corona Check app binnenkort vanuit drie samenwerkende regiecentra

Vanaf 1 oktober wordt de begeleiding van De Corona Check aangeboden vanuit medische teams in drie ziekenhuizen in plaats van zeven. Doordat sinds 1 juni iedereen met klachten zich laagdrempelig kan laten testen op corona en door verdere verfijning van de app, is begeleiding vanuit het medisch team minder vaak nodig. OLVG, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en UMC Utrecht werken samen met het bedrijf Luscii aan de doorontwikkeling van de app voor begeleiding bij een mogelijke tweede coronagolf.

De Corona Check app werd in maart, aan het begin van de coronacrisis, ontwikkeld door OLVG en Luscii om op afstand hulp te bieden aan mensen die zich zorgen maakten over mogelijke coronaklachten. Als snel sloten ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, UMC Utrecht, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis zich aan. Ondersteund door technologie in de app beoordeelden medische teams in deze zeven ziekenhuizen de doorgegeven klachten. Zo nodig werd telefonisch contact opgenomen met gebruikers van de app. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis is deze vorm van digitale begeleiding thuis van grote waarde geweest voor veel mensen in Nederland. Ook hielp het de zorg ontlasten, toen die overbelast dreigde te raken. Met de app zijn in totaal meer dan 130.000 mensen actief ondersteund.

Drie regiecentra

De Corona Check app is aangepast aan het huidige testbeleid in Nederland. OLVG, UMC Utrecht, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Luscii werken momenteel aan de doorontwikkeling van de app voor optimale begeleiding en zorg bij een mogelijke tweede coronagolf. De drie ziekenhuizen vormen vanaf 1 oktober de medische regiecentra achter de app: OLVG voor het westen van Nederland, UMC Utrecht voor het midden van Nederland en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voor het oosten van het land. De drie ziekenhuizen nemen per 1 oktober de dienstverlening van de overige eerder betrokken ziekenhuizen over. De gebruikers van de app zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie over De Corona Check op www.decoronacheck.nl.