Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 14 december 2018

Leveronderzoek en voorlichting bij gebruik Esmya

Begin dit jaar bleek dat vrouwen die het middel Esmya (ulipristalacetaat) gebruiken risico lopen op ernstige leverschade. Esmya wordt gebruikt bij de behandeling van vleesbomen die klachten geven. Deze constatering was aanleiding om het medicijn nogmaals onder de loep te nemen en een aanscherping van de voorschrijfregels vast te stellen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft inmiddels geadviseerd om alert te zijn op symptomen van leverschade bij vrouwen die dit medicijn gebruiken en de leverfunctie regelmatig te controleren. In bepaalde gevallen is gebruik van Esmya niet langer toegestaan.

Controle

Ook gynaecoloog Louisette Peters dringt aan op meer controle en voorlichting: ‘Ik raad aan om Esmya alleen nog maar voor te schrijven aan vrouwen waarbij de leverfunctie in orde is. Dit betekent dat de huisarts of specialist voorafgaand aan een behandeling en voor aanvang van elke nieuwe behandelcyclus ook altijd de leverfunctie controleert. Ook tussentijds en als de behandeling wordt gestaakt, is een controle nodig. Bovendien is voorlichting naar de patiënt noodzakelijk zodat ze zelf alert wordt op tekenen van leverbeschadiging.’

Meer informatie over het advies van CBG.

Betrokken zorgverleners en afdelingen