Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 21 december 2017

Laboratoria OLVG gaan zelfstandig

De drie laboratoriumdisciplines van OLVG (Klinische Chemie, Medische Microbiologie / moleculaire diagnostiek en Pathologie)  gaan vanaf 1 januari werken in een aparte BV onder de naam OLVG Lab BV. Hierdoor kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen, en is verdergaande specialisatie mogelijk.

OLVG Lab BV gaat vanaf 1 januari 2018 werken als een zelfstandige entiteit, waar de huidige laboratoria van stichting OLVG in worden ondergebracht. OLVG Lab BV werkt nauw samen met Sanquin Diagnostiek BV in de regio Groot Amsterdam en daarbuiten. Belangrijke klanten van OLVG Lab BV zijn het Flevoziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, MC Zuiderzee en MC Slotervaart, Reade en diverse ZBC’s waaronder Medisch Centrum Jan van Goyen.

Toenemende samenwerking met externe partijen

In de markt zien we dat de kwaliteit van laboratoriumdiagnostiek steeds hoger wordt en de dienstverlening steeds sneller door de invoering van automatisering en digitalisering. Om de daarvoor benodigde investeringen zo goed mogelijk te benutten en om de toenemende complexe specialistische diagnostiek in eigen huis te kunnen blijven uitvoeren is een steeds groter volume nodig. De laboratoria zullen daarom voor steeds meer externe partijen in de eerste en tweede lijn gaan werken. Door de drie disciplines in een aparte BV te organiseren kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen, is er meer zicht en vat op de kosten en kunnen de laboratoria zich in een sterk concurrerende markt handhaven.

Kwaliteitsverbetering tegen een scherp tarief

De verzelfstandiging maakt ook verdergaande vakinhoudelijke en informatiserings specialisatie mogelijk. Het wordt eenvoudiger om een geïntegreerde diagnose te stellen, waar nodig een ‘’one-stop-shop’ te bieden en, op ICT vlak, zowel patiënten als aanvragers digitaal optimaal te faciliteren. Ook wordt het makkelijker om aan de specifieke wensen van de (patiënten/clienten van) huisartsen en verloskundigen tegemoet te komen. Door de schaalvergroting kan al deze dienstverlening geboden worden tegen een concurrerend tarief.

2018: eerste fase op weg naar ontwikkeling

De eerste fase in de verzelfstandiging is dat de drie laboratoriumdisciplines per 1 januari 2018 gezamenlijk in een BV gaan werken onder de naam OLVG Lab BV. Voorlopig blijven de overige contactgegevens en procedures ongewijzigd. De komende jaren zal de dienstverlening van OLVG Lab BV zich steeds verder blijven ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. in 't Hout via 0653365491 of e.in'thout@olvg.nl