Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 5 december 2017

Laboratoria gaan zelfstandig verder als OLVG Lab BV

De 3 laboratoriumdisciplines van OLVG (Klinische Chemie, Medische Microbiologie / Moleculaire Diagnostiek en Pathologie) gaan vanaf 1 januari 2018 zelfstandig verder als OLVG Lab BV. De ontwikkelingen in de markt maken het noodzakelijk dat de laboratoria steeds meer met externe partijen in de eerste en tweede lijn gaan samenwerken.

Door de drie disciplines in een aparte BV los te maken van de ziekenhuisorganisatie, kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen. Bovendien is er meer zicht en vat op de kosten en kunnen de laboratoria zich in een sterk concurrerende markt handhaven.

Groter volume

Directeur en klinisch chemicus Anja Leyte is nauw betrokken bij de verzelfstandiging: ‘De kwaliteit van laboratorium diagnostiek wordt steeds hoger en de dienstverlening - door de invoering van automatisering en digitalisering - steeds sneller. Om de daarvoor benodigde investeringen zo goed mogelijk te benutten, en om de toenemend complexe specialistische diagnostiek in eigen huis te kunnen blijven uitvoeren, is een steeds groter volume nodig.’

Kwaliteitsverbetering

De verzelfstandiging maakt verdergaande specialisatie mogelijk, zegt Anja: ‘Het wordt binnen OLVG Lab BV eenvoudiger om een geïntegreerde diagnose te stellen en waar nodig alles in één keer (zgn. ‘one-stop-shop) aan te bieden. Ook kunnen we daardoor nog beter aan de specifieke wensen van de huisartsen en verloskundigen voldoen. Door de schaalvergroting kan deze dienstverlening namelijk geboden worden tegen een concurrerend tarief.’

Ongewijzigd

Voorlopig blijven de contactgegevens en procedures van de 3 laboratoriumdisciplines van OLVG ongewijzigd. De komende jaren blijft de dienstverlening van OLVG Lab BV zich steeds verder ontwikkelen en daarover wordt u via Verwijsnieuws op de hoogte gehouden.