Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 16 maart 2018

Laatste levensfase op agenda Voorjaarssymposium West

In OLVG, locatie West vond op 8 maart jl. het traditionele Voorjaarssymposium plaats voor huisartsen en specialisten verbonden aan deze op locatie. Het symposium werd redelijk goed bezocht door huisartsen, specialisten en ook een enkele HAIO. Het thema van de bijeenkomst, de samenwerking tussen huisarts en specialist binnen de palliatieve zorg, gaf genoeg stof voor interessante discussies en het uitwisselen van ervaringen.

Uitnodigende houding

De aftrap was door samen te kijken naar de film De dappere patiënt van de huisartsen Frederieke Pijbes en Marie Hogervorst. In de film komen vier vrouwen en twee mannen aan het woord die allen (de vier vrouwen gezamenlijk) in gesprek gaan of willen gaan met hun huisarts.

Casuïstiek besprekingen

Het tweede deel werd gevuld met casuïstiek besprekingen over de samenwerking in de laatste levensfase. En natuurlijk sloten we de avond af met een gezellig diner waarbij iedereen de gelegenheid had om nader met elkaar kennis te maken. De nieuwe specialisten stelden zich traditiegetrouw officieel voor aan de huisartsen.

Meer weten?

Heeft u interesse in de presentaties die tijdens het symposium gebruikt zijn? Of heeft u vragen dan wel opmerkingen? Neem dan contact op met Marieke Poel, accountmanager 1e lijn via m.poel@olvg.nl