Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 16 november 2018

Klinische ontslagbrief steeds sneller verzonden

In 2018 zijn er diverse stappen gezet om de ontslagbrieven sneller te verzenden naar de huisartsen. Extra maatregelen waren nodig omdat het percentage verzonden brieven binnen de norm, namelijk 24 uur na ontslag, onvoldoende was. ‘Inmiddels is dit sterk verbeterd en hebben we een stijgende lijn te pakken,’ aldus Marieke Poel, accountmanager 1e lijn.

Voorlopige brief
Marieke heeft hier met bijna elke vakgroep over gesproken en nagedacht over een manier waarop de brief sneller verzonden kan worden. De oplossing was door met een voorlopige ontslagbrief te gaan werken en - als er bijtijds gesuperviseerd wordt - alsnog een definitieve brief te versturen. Marieke: ‘Dat bleek een goede oplossing want ik zie inderdaad een stijging van het verzenden binnen 24 uur, binnen een week én bij het totaal aantal verzonden brieven. Natuurlijk blijven we inzetten op de norm van het verzenden van een brief en dat is binnen 24 uur.’