Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 26 augustus 2019

Kliniek Geriatrie vóór 2020 uitgebreid naar 24 bedden

Met de komst van 7 geriaters van het MC Slotervaart in december 2018, is de vakgroep Geriatrie in OLVG flink uitgebreid. In totaal zijn nu 10 geriaters werkzaam, op zowel locatie Oost als West. Met geriater Jos van Campen blikken we terug op het eerste halfjaar in OLVG en kijken we vooruit; onder meer naar de uitbreiding naar 24 bedden op locatie West.

‘Toen MC Slotervaart omviel, en we de mogelijkheid kregen de afdeling voort te zetten in OLVG, gaven wij er de voorkeur aan het zwaartepunt van de afdeling en de klinische bedden op locatie West te leggen. Vanwege de patiëntengroep die we voorheen zagen -voornamelijk afkomstig uit Amsterdam-West - maar ook vanwege de geografische ligging in de stad’, legt Van Campen uit. ‘In OLVG, locatie Oost, was natuurlijk al een polikliniek Geriatrie gevestigd.’

Een polikliniek Geriatrie op beide locaties bleek een voordeel. Voorheen kende de polikliniek in Oost een wachttijd, maar dankzij de grotere capaciteit van de vakgroep is die nu weggewerkt. Op locatie Oost worden poliklinische consulten gedaan. Locatie West heeft dezelfde faciliteiten, maar daar is bovendien een kliniek. ‘Momenteel zijn hier 12 bedden beschikbaar. Maar de afdeling wordt de komende maanden verbouwd, zodat vóór het nieuwe jaar het aantal bedden is verdubbeld.’

Overleg

De patiënten die worden opgenomen zijn op leeftijd, kwetsbaar, hebben vaak meerdere problemen tegelijk en/of te maken met polyfarmacie. Combinaties van zaken als vermoeidheid, dyspneu, vallen, snelle functionele en/of cognitieve achteruitgang en delier zijn vaak de indicatie voor opname.

Huisartsen kunnen altijd met de behandelaar of dienstdoende geriater overleggen over een patiënt of eventuele opname, benadrukt Van Campen. ‘Soms kunnen we een opname uitstellen en komen we uit op een snelle poliklinische afspraak.’ In onderstaand schema ziet u overzichtelijk de contactgegevens per locatie.

Wat?LocatieTelefoonnummer
Telefonisch overleg met dienstdoende geriaterWest020-510 7146
 Oost020-599 1184
Telefoonnummer overleg polikliniekWest020-510 8175
 Oost020-599 2794
Telefoonnummer voor patiëntenWest020-510 8175
 Oost020-599 2794
Telefoonnummer secretariaat GeriatrieWest020-510 7190
(fax 020-894 2335)
 Oost020-599 2794
(fax 020- 599 3975)
Telefoonnummer kliniek, afdeling B6West020-480 7195
E-mailadresWestouderengeneeskunde-west@olvg.nl
 Oostouderengeneeskunde-oost@olvg.nl

Samenwerking

Jos van Campen kijkt tevreden terug op het afgelopen halfjaar. ‘We hebben ons vanaf het begin heel welkom gevoeld in OLVG en ervaren dat er veel gebeurt om de afdeling Geriatrie ruimte te bieden.’

Net als in het MC Slotervaart speelt opleiding een belangrijke rol in OLVG. Op de afdeling Geriatrie worden momenteel jonge artsen opgeleid tot geriater, huisarts, psychiater en specialist ouderengeneeskunde. De opleiding tot geriater is recent gevisiteerd en de eerste geluiden waren positief.

In de afgelopen zes maanden werd een degelijke samenwerking opgezet met de neurologen en psychiaters. Van Campen: ‘Het komende halfjaar willen we deze samenwerking verder verbeteren. Daarnaast zouden we graag met meer vakgroepen samenwerken, zoals met Orthopedie en Chirurgie, voor onder meer patiënten met heupfracturen. Bovendien willen we onze onderzoekslijnen voortzetten.’ 

Van links naar rechts:
Jos van Campen, Simone Jong, Kerst de Vries, Eline Donders, Ingeborg Kuper, Oscar de Vries, Margot van Dongen, Irene van der Vorst en Linda Tulner (niet op de foto: Henk van den Meerendonk en Floor van den Hanenberg).

Wie?Direct telefoonnummer
Jos van Campen020-480 7127
Simone Jong020-599 3859
Kerst de Vries020-480 7126
Eline Donders020-480 7061
Ingeborg Kuper 020-480 7128
Oscar de Vries020-599 2215
Margot van Dongen020-480 7130
Irene van der Vorst020-480 7131
Henk van den Meerendonk020-599 3839
Linda Tulner020-480 7129
Floor van den Hanenberg020-480 7136


 

Betrokken zorgverleners en afdelingen