Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 12 mei 2021

Kindergeneeskunde ontvangt €600.000 subsidie voor neoPARTNER studie

Het onderzoeksteam Kindergeneeskunde van OLVG krijgt €600.000 subsidie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) voor hun onderzoek ’De neoPARTNER studie, ouders als partners in de zorg voor hun pasgeboren kind’. Het is een unieke mogelijkheid om hun onderzoek een krachtige impuls te geven. Het landelijk toepassen van het zorgconcept Family Integrated Care krijgt hiermee steeds meer vorm.

Het project neoPARTNER is een van de drie projecten die de NVK op 10 april 2021 heeft gehonoreerd voor het doen van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde.

Ouders bij de visite

Doel van de neoPARTNER studie is de zorg voor ouders en neonaten op de afdeling Neonatologie te verbeteren via optimale betrokkenheid van ouders. In dit onderzoek wordt de aanwezigheid van ouders bij de artsenvisite geïmplementeerd in 13 ziekenhuizen verspreid door het land, waarbij meer dan 700 kinderen en hun ouders deelnemen. Ouders zijn vertegenwoordigd door betrokkenheid van patiëntenverenigingen en ervaringsdeskundigen in de projectgroep.

Cultuurverandering

De werkwijze op de afdeling zal veranderen, en daarmee ook de zorg voor alle neonaten en hun families die daar zijn opgenomen en verblijven. Dit vraagt om een cultuurverandering. Het is de bedoeling dat dit zich als een olievlek verspreidt naar alle andere ziekenhuisafdelingen: het betrekken van naasten in de behandeling van de patiënt.

Meer dan samen beslissen

Ouders bij de visite, ook wel Family Centred Rounds genoemd, is onderdeel van het zorgconcept Family Integrated Care (FICare). Dit zijn veelbelovende manieren om deelname van ouders in medische besluitvorming (shared decision making) en actieve ouderparticipatie in de zorg op de afdeling Neonatologie te verbeteren om ouders te 'empoweren'. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een betere communicatie met het medisch team leidt tot minder stress bij de ouders. Het gevolg van stress kan ook op langere termijn invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Voortrekkersrol in Nederland en in Europa

Zowel nationaal als internationaal wordt OLVG gezien als een van de meest vooruitstrevende ziekenhuizen op het gebied van Family Integrated Care. Deze subsidie en een al eerder toegekende EU-subsidie bieden de mogelijkheid om onze kennis en expertise uit te dragen aan verschillende ziekenhuizen in Nederland, maar ook in Europa, Afrika en de VS. Het onderzoeksteam dat het project gaat uitvoeren, bestaat uit kinderartsen Sophie van der Schoor en Anne van Kempen en arts-onderzoekers Hannah Hoeben en  Nicole van Veenendaal.