Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 17 maart 2020

Kinderen met verdenking op corona naar OLVG, locatie Oost

In OLVG worden alle patiënten, dus ook kinderen, met verdenking op corona opgevangen op de Urgent Care van de SEH, locatie Oost.

Patiënten met koorts en luchtwegklachten die zich melden bij locatie West, worden doorverwezen naar locatie Oost. Ook bij de telefonische triage van een kind met koorts en luchtwegklachten verzoeken we u het kind door te verwijzen naar OLVG, locatie Oost. Dit verzoek geldt ook voor huisartsen in West.

Verdenking op corona

Alle kinderen met luchtwegklachten en koorts met een opname-indicatie worden - ook in het weekend - opgenomen op de kinderverpleegafdeling R2, locatie Oost. Zij worden getest op COVID-19. Kinderen zonder opname-indicatie worden niet getest, maar krijgen adviezen voor thuis.

R2 op locatie Oost wordt dus een kinderverpleegafdeling waar enkel en alleen kinderen liggen met luchtwegklachten en koorts. We starten met een minimale personele bezetting die zo nodig opgeschaald kan worden. Tot nu toe lijkt het erop dat zieke kinderen niet vaak opgenomen hoeven te worden. Mocht het aantal opnames inderdaad laag zijn, dan gaat de kinderverpleegafdeling op locatie Oost vermoedelijk weer terug naar de oude situatie, waarbij de afdeling in het weekend dicht is.

Geen verdenking op corona

Kinderen met andere acute klachten (dus geen luchtwegklachten en koorts) kunnen zowel terecht bij OLVG, locatie Oost als bij OLVG, locatie West. Wanneer een opname nodig is, vindt deze plaats op locatie West. Eventueel worden kinderen in dit geval doorverwezen van locatie Oost naar locatie West.

Houd onze website in de gaten

Wekelijks vindt er overleg plaats of de werkwijze moet worden aangepast, afhankelijk van de situatie op de werkvloer. We houden u van de wijzigingen op de hoogte via olvg.nl/verwijsnieuws

Via onze liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in OLVG.