home

Jonge lotgenoten maken folder ‘Mijn ouder is ernstig ziek’

Een folder over leerlingen die een ernstig zieke ouder hebben of waarvan een ouder is overleden, bestond nog niet. Daarom besloot een groep jonge lotgenoten, die elkaar leerden kennen via voormalig OLVG-GZ-psycholoog Antoinette Berkelbach, er zélf eentje te maken. Vandaag overhandigden Dicky en Sophie namens de groep een exemplaar aan Emile Kerver, een van de OLVG-oncologen die hun ouder behandelde.

Antoinette Berkelbach startte de lotgenotengroep vanuit OLVG. Hierin werd al gauw duidelijk dat bij leerkrachten op middelbare scholen vaak niet bekend is hoe je het beste omgaat met jongeren met een ernstig zieke ouder, of van wie een ouder is overleden. De folder bevat daarom tips speciaal voor docenten en medeleerlingen. Bijvoorbeeld hoe ze belangstelling kunnen tonen voor en rekening kunnen houden met de situatie thuis.

Geen onwil

‘Dat ze er niets mee doen, is geen onwil’, zei de 21-jarige Dicky eerder in het Parool, ‘maar een gebrek aan kennis. Niemand praat erover en dan is het logisch dat je maar wat doet.’ Met het aanbieden van de folder aan OLVG – vanwege corona in een kleine setting – willen zij laten zien dat er ook iets positiefs is voortgekomen uit de ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt.

‘De folder is bovendien heel goed in te zetten in OLVG,’ licht Josien Groot (opvolger van Berkelbach, die inmiddels met pensioen is) toe. ‘Ik kan een exemplaar meegeven aan jongeren waarbij dit speelt. Of opsturen aan de school van de jongeren, en aan de hand van de folder nog specifieke vragen van docenten beantwoorden.’

Onderdeel van het Palliatieve team

Kinder- en Jeugdpsycholoog (en GZ-psycholoog) Josien Groot maakt onderdeel uit van het Ondersteunende en Palliatieve team in OLVG en biedt specifiek ondersteuning aan gezinnen met een ernstig zieke ouder. ‘Dat kan gaan om een ouder met kanker. Maar ook een ouder die is opgenomen op de hartafdeling, Intensive Care of op een cohort-afdeling vanwege corona’, legt ze uit. 

Groot helpt ouders om over dit onderwerp te praten met hun kinderen en behandelt ook de kinderen en jongeren zelf, die kunnen kampen met angsten, onzekerheid of zorgen. ‘Het is als zorgverlener belangrijk om te beseffen dat een patiënt vaak niet alleen is. Vraag of er kinderen in beeld zijn en of er behoefte is aan ondersteuning. Er is heel lang gedacht dat het beter was om kinderen niks te zeggen over de ernstige ziekte van hun ouder en ze hier niet bij te betrekken. Maar inmiddels weten we dat de ziekte invloed heeft op het hele gezin en het beter is om het hier wel over te hebben.’

Herdruk

Omdat er veel vraag naar de folder is, onder andere vanuit scholen, ziekenhuizen en coachingspraktijken, zijn de eerste 1000 folders inmiddels verstuurd. Er is gestart met een herdruk van nog eens 1000 exemplaren. De folder ‘Mijn ouder is ernstig ziek’ is aan te vragen via mijnouderisernstigziek@gmail.com.  

Van links naar rechts: Sophie, Josien Groot, Emile Kerver, Dicky.