Jaarimpressie 2020: een terugblik op een turbulent jaar

2020 was een turbulent jaar dat wereldwijd en voor OLVG grotendeels in het teken stond van COVID-19. Het vroeg veel van ons: lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, innovatie, creativiteit en bovenal kracht. Niet alleen voor ons als ziekenhuis, maar voor de hele samenleving. OLVG sluit 2020 af met een positief resultaat, mede dankzij de coronabijdrage van de zorgverzekeraars.

Trots

 ‘We kijken terug op een jaar waarin we als één team in staat waren om met alle hens aan dek de zorg voor de Amsterdamse patiënt zo goed als mogelijk te blijven leveren. Alle medewerkers van OLVG hebben hier een bijdrage aan geleverd en daar ben ik ongelofelijk trots op’, aldus voorzitter raad van bestuur Maurice van den Bosch.

Via dit digitale jaarimpressie delen we graag  (externe link)onze resultaten van het jaar 2020

OLVG bruist van innovatieve ontwikkelingen                 

In een jaar gedomineerd door corona, zagen we een grote versnelling in het realiseren van digitale innovaties. Zo bouwde OLVG in maart 2020 samen met partners binnen vier dagen de Corona Check app. Een steun voor duizenden mensen in een onzekere tijd. Maar ook ontwikkelingen van het eigen patiëntenportaal MijnOLVG, ondersteunende technologieën voor verpleegkundigen of medische beslishulpen op basis van data science. Steeds meer patiënten kregen zorg vanuit huis via slimme thuismeetapparatuur, online vragenlijsten, videoconsulten en we ontwikkelden verschillende apps; al die verschillende innovaties helpen om nóg betere zorg te bieden op het juiste moment en op de juiste plek aan onze patiënten. Hier blijven we komende jaren op inzetten.

Opleiding en wetenschap

Ook op het gebied van opleiding en wetenschap stonden we niet stil. Door de crisis ontwikkelden we versneld steeds meer online trainingen en deden we veertig COVID-gerelateerde studies.

Ondertussen gingen de verbouwingen en uitbreidingen op onze locaties Oost en West gestaag verder, uiteraard met aandacht voor duurzaamheid.

Omzet en kosten beïnvloed door coronapandemie

We sluiten het jaar 2020 af met een bescheiden positief resultaat van €4,9mln (2019: € 4,5mln). OLVG heeft relatief veel COVID-patiënten behandeld en daardoor de reguliere zorg af moeten schalen. Echter, OLVG is hiervoor financieel voldoende gecompenseerd door de landelijke continuïteitsbijdrage opgesteld door ZN, NFU en NVZ.