Invoering zorgprestatiemodel voor geestelijke gezondheidszorg

Op 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in, voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die u krijgt. Wel ziet de rekening er vanaf 2022 anders uit.

Op uw rekening: zorgprestaties

De zorgverleners van onze afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie brengen alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Op het declaratie-overzicht ziet u deze zorgprestaties terug. Zo kunt u zien welke kosten zijn gemaakt.  

Eigen risico

Het nieuwe zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Krijgt u in 2021 een behandeling die doorloopt in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Voor vragen over het eigen risico kunt u bellen met uw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Bekijk de landelijke informatiefolder voor patiënten, ga naar www.zorgprestatiemodel.nl of neem contact op met uw zorgverzekeraar.