Overzicht nieuws
Uitgelicht | Zaterdag 18 november 2017

Al 10 jaar een huisartsenpraktijk binnen OLVG

Amsterdams stadsziekenhuis OLVG viert 9 november het 10-jarig bestaan van Buitenhof, de eigen huisartsenpraktijk. Nog altijd is de praktijk uniek in zijn soort. Een interview met OLVG-huisartsen Patrick Bindels en Steven van de Vijver over 10 jaar bijzondere samenwerking.

Waarom huisartsenpraktijk Buitenhof?

Patrick Bindels: ‘OLVG wilde beter inspelen op wat de patiënt en de huisarts beweegt, dus op waar behoefte aan is. Deze praktijk is ideaal om de samenwerking tussen de huisarts en het ziekenhuis te optimaliseren. Kortere lijnen zijn voor iedereen prettig. In het bijzonder voor de patiënt, omdat je als huisarts daardoor sneller kunt afstemmen met de specialist en waar nodig actie kunt ondernemen. Bijkomend voordeel is dat onze praktijk door de intensieve samenwerking allerlei organisatorische verplichtingen kan onderbrengen bij het ziekenhuis. Dat scheelt aanzienlijk in de administratieve lasten.’

Hoe bijzonder is de praktijk?

Bindels: ‘Bij de oprichting was het heel bijzonder, een huisartsenpraktijk in een ziekenhuis. En eigenlijk is het nu nog steeds bijzonder. Nog altijd zijn het er niet veel. Er is wel een aantal academische ziekenhuizen met een universitaire huisartsenpraktijk, maar echt een klassieke huisartsenpraktijk waarbij de huisartsen  deel uitmaken van de medische staf en in loondienst zijn van het ziekenhuis is nog altijd uniek.’

Steven van de Vijver: ‘Klopt. Hier is de huisartsenpraktijk echt onderdeel van het ziekenhuis, zodat er echt over en weer synergie ontstaat.’

Wat is typisch voor deze praktijk?

Van de Vijver: ‘De interactie tussen huisarts en specialist. Een voorbeeld. Ik ben net nog het ziekenhuis ingelopen voor een afspraak bij het Innovatieteam. Daar denken we na over innovaties rondom patiëntenstromen en interactie met de huisarts en dan denk ik dat wij vanuit de huisartsenpraktijk daar een heel waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Wij zijn het geluid van de eerste lijn, binnen het ziekenhuis.’

Bindels: ‘Ik denk ook dat wij een van de weinige praktijken zijn waar we de patiënt nog in het ziekenhuis bezoeken. Vroeger was dat heel gebruikelijk. Wij kunnen dat vrij gemakkelijk doen, we lopen zo even langs. En het wordt ontzettend gewaardeerd.’

Welke voordelen zijn er verder voor patiënten?

Van de Vijver: ‘Moet een patiënt even bloed prikken? Dan hoeft die maar twee deuren verder te zijn.’

Bindels: ‘Dat wordt door onze patiënten heel erg positief ervaren. Dat ze voor een onderzoekje meteen door kunnen lopen. Voor Radiologie, of in sommige gevallen meteen even langs een polikliniek om een afspraak te maken. Ik ken talloze voorbeelden van patiënten die echt blij verrast waren hoe snel sommige dingen liepen doordat we zo’n korte lijn met het ziekenhuis hebben.’

Van der Vijver: ‘Dat is ook structureel. We hebben de NHG-accreditatie, een jaarlijks kwaliteitskeurmerk, waarvoor je eens in de zoveel jaar een patiëntenenquête afnemen. Dat hebben we dit jaar weer gedaan. Daaruit blijkt ook dat onze patiënten onze plek dichtbij het ziekenhuis en de samenwerking met het ziekenhuis enorm waarderen. Je ziet dat we hierin veel hoger scoren dan andere huisartsenpraktijken.

Klopt het dat er veel interesse is vanuit het buitenland, toch?

Van der Vijver: ‘Klopt. Recentelijk nog uit Japan, Zweden, Denemarken en Amerika. We staan altijd open voor ontwikkelingen en willen blijven leren. Dus ik vind het ook hartstikke leuk om delegaties te ontvangen en van hen te horen hoe zij het inrichten. Dat geeft ons ook weer inspiratie.’

Hoe verhoudt de praktijk zich tot andere huisartsenpraktijken?

Van der Vijver: ‘We zijn onderdeel van huisartsengroep Amsterdam, de ROHA, en we zijn onderdeel van een wijkteam van huisartsen dus daar gebeurt veel in samenspraak. Daarnaast is onze praktijk verbonden aan het academisch netwerk van het AMC. We doen graag mee aan onderzoek en innovatie en via meerdere contacten worden we wel eens benaderd met een verzoek. Bijvoorbeeld als ze een interessante praktijk in Amsterdam zoeken waar dingen net anders gaan. Wij vinden het leuk om onze ervaringen te delen.’

Hoe zien jullie de toekomst?

Van de Vijver: Als je kijkt naar wat er nu allemaal gebeurt aan nieuwe ontwikkelingen, denk aan e-health, aan ministers die zeggen dat ziekenhuizen gaan krimpen, dan is het nuttig dat OLVG al meer ervaring heeft met wat er in de eerste lijn gebeurt, en hoe daar samenwerkingen zijn. Heel concreet: we zijn we al regelmatig in overleg met verschillende afdelingen in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld het Hartcentrum of de Spoedeisende Hulp die regelmatig verstopt zit, over hoe we samen kunnen werken aan een oplossing.’

Bindels: ‘Als je kijkt naar de toekomst, vind ik het interessant om te kijken naar de vraag hoe de samenwerking tussen eerste en tweede lijn er over tien jaar uit zou moeten zien en hoe je dat zou vormgeven in Buitenhof als eerste praktijk. Soms denk ik wel eens: er zou nog meer gebruikgemaakt kunnen worden van deze setting om na te denken over de huisartsenpraktijk van de toekomst. Maar dat vereist wel commitment van de raad van bestuur – er moet absoluut tijd worden vrijgemaakt om hierover een visie te ontwikkelen en die tijd is er nu niet.’

Aan wat voor ontwikkelingen werken jullie verder?

Van der Vijver: ‘De zorg is constant aan het verschuiven en er gebeurt steeds meer digitaal. Vroeger kwamen mensen met een probleem. Nu komen ze met een uitslag van een onderzoekje dat ze elders hebben gedaan, online of in het buitenland. Hoe gaan we daarmee om? Ook in samenwerking met de tweede lijn. Soms komen mensen aan met de uitslag van een total body scan waar ik ook weinig ervaring mee heb. Je wilt zo’n vraag doelmatig en snel kunnen beantwoorden, dus dan moet ik toch even de radioloog of de neuroloog spreken. Dat zijn nieuwe zorgvragen waar je eerste en tweede lijn wilt combineren zodat de patiënt niet gaat zwerven of onduidelijke zorgpaden gaat bewandelen, terwijl je dat veel effectiever in de eerste lijn kunt afhandelen.’

Bindels: ‘In de grote stad is het natuurlijk altijd anders dan daarbuiten. Hoe gaan ze daar om met de rol van de eerste lijn en de tweede lijn? En hoe zou je Buitenhof dan als proeftuin hiervoor kunnen gebruiken?’

Van der Vijver: ‘We hebben veel informeel contact met specialisten, maar hoe kunnen we dat verder formaliseren? Denk aan teleconsult. Dat is er al voor dermatologie, maar dat kan voor meer vakgebieden. Zodat je als huisarts niet voor elke vraag stoort, maar dat je wel effectief contact hebt en de specialist meteen inzicht geeft in eventuele medicatie en comorbiditeiten van de patiënt. Zulke technologieën willen we ontwikkelen en interessant is om te zien dat Buitenhof de spin in het web is om dit soort nieuwe ontwikkelingen op te zetten, tussen OLVG en de ROHA en andere huisartsenpraktijken in. Ik denk dat we daar de brug zijn om de proeftuin te zijn en van daaruit verder uit te breiden.’

Bindels: ‘Juist. Zou mooi zijn als we als Buitenhof met meerdere praktijken dit kunnen gaan opzetten. Eerst klein, met e-health, met meekijkconsulten, en dan uitbreiden. Nu nog in Oost, maar misschien straks ook in West.

Patrick Bindels is al meer dan 25 jaar huisarts en medeoprichter van praktijk Buitenhof. Naast zijn werk als huisarts is hij als hoogleraar verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam waar hij betrokken is bij de opleiding tot arts en huisarts en het huisartsgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek.

Steven van de Vijver is sinds 2014 werkzaam als huisarts bij de Buitenhof. Naast zijn werk als huisarts is hij Director of Urban Health bij het Amsterdam Institute for Global Health and Development en Senior Advisor bij het Amsterdam Health & Technology Institute (ahti).

Over Buitenhof

Praktijk Buitenhof heeft een team van 6 huisartsen, 2 verpleegkundig ondersteuners, een GGZ-praktijkondersteuner en 4 doktersassistenten. 

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen