Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 3 december 2018

Interesse voor procedurele sedatie bij kinderen groeit

Eind november vond in Maastricht PROSA2018 plaats, een eerste Europees congres over technieken om angst en pijn bij kinderen in de zorg te verminderen, mede georganiseerd door kinderarts Sükrü Genco.

Uit de reacties van de vele deelnemers, die vanuit de hele wereld naar Maastricht waren gekomen, blijkt dat het onderwerp steeds meer leeft en dat inzichten aan het veranderen zijn. De behoefte aan een optimale aanpak van angst- en pijnbestrijding bij kinderen blijkt immens groot.

Groot succes

‘Er zijn nog steeds zorgverleners die het normaal vinden dat een kind huilt, tegenstribbelt en in een houdgreep moet worden genomen bij een onderzoek of behandeling. Vaak worden zelfs ouders hierbij ingezet,’ aldus Şükrü Genco. ‘We weten uit ervaring en onderzoek dat dit niet zonder schadelijke consequenties is voor het kind. Ook weten we dat het anders kan. Er zijn genoeg opties om stress, angst en pijn bij het kind te verminderen. Soms met relatief eenvoudige methodes en soms met medicatie zoals lachgas. Dit congres is een prachtige eerste stap om dit breed onder de aandacht te brengen. Geïnteresseerden kwamen met elkaar in contact en vormden netwerken om kennis met elkaar te blijven delen. Vanuit verschillende reacties van de deelnemers weten we dat dit ook is gelukt, het congres werd bestempeld als een groot succes. Opmerkingen als: ‘Hoe hebben we het tot nu toe zo laten gebeuren?‘ tot ‘Ik heb nog nooit eerder een congres meegemaakt waar ik zoveel nieuws heb geleerd!’.

Charlie Bravehaert

Het congres werd mede gefinancierd door Stichting Charlie Bravehaert. Deze stichting wil behandelingen bij kinderen in ziekenhuizen zoveel mogelijk stress- en pijnvrij maken en is opgericht na de ervaringen van een moeder bij de zorg rond haar dochter Charlie. Sükrü: ‘Heel bijzonder dat vanuit de patiënt, in dit geval de moeder van een patiënt, een wetenschappelijk congres wordt ondersteund om de kennis onder zorgverleners te verbreden. Iets wat wij volmondig ondersteunen en aan bij willen dragen.’

Betrokken zorgverleners en afdelingen