Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 25 februari 2019

Inspirerende gebruikersbijeenkomst Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Donderdag 14 februari opende afdeling Verloskunde OLVG West haar deuren voor de eerste landelijke gebruikersbijeenkomst Nederlandse Triagewijzer Verloskunde. Deze bijeenkomst was geïnitieerd door Bernice Engeltjes, PA- klinisch verloskundige, opleider en promovenda in het onderzoek ‘Ontwikkeling en validatie van een landelijk telefonische triagesysteem voor de verloskundige (spoed) patiënten met evaluatie van de implementatie’.

groepsfoto landelijke gebruikersbijeenkomst

Uitgangspunt van de Triagewijzer Verloskunde is dat de verloskundige patiënt de juiste zorg, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener krijgt. De triagist bepaalt aan de hand van de ernst van de ingangsklacht de urgentiecode en daarmee de medisch verantwoorde wachttijd. Hierna stemt de triagist met de patiënt af wanneer en waar zij  wordt verwacht voor onderzoek en behandeling.

Vanuit alle elf deelnemende ziekenhuizen kwamen projectleiders en zorgverleners naar OLVG West om nader kennis met elkaar te maken en ervaringen en uitdagingen omtrent de implementatie en gebruik van de Triagewijzer Verloskunde uit te wisselen. Corlijn van Dijk, PA-klinisch verloskundige, presenteerde de eerste resultaten van het validatie onderzoek dat zij op de verloskunde afdeling van OLVG (locatie Oost en West) had uitgevoerd. In dit onderzoek werden de uitkomsten van de telefonische triages bij verloskundige spoedpatiënten binnen het OLVG vergeleken met de “gouden standaard”. De resultaten waren positief en laten zien dat de triagewijzer een bruikbaar instrument is om de urgentiecode, oftewel medisch verantwoorde wachttijd te bepalen.

De deelnemers gaven te kennen dat het waardevol was om onderling kennis en ervaringen te delen. Kortom een nuttige, leerzame en inspirerende bijeenkomst die zeker een vervolg zal krijgen.

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

Leids Universitair Medisch Centrum - GeboorteHuis Leiden, Erasmus MC Rotterdam en Ikazia ziekenhuis Rotterdam, ElisabethTweesteden ziekenhuis Tilburg, Amphia ziekenhuis Breda, Jeroen Boschziekenhuis Den Bosch, Deventer ziekenhuis, Tjongerschans Heerenveen, Antoniusziekenhuis Nieuwegein, OLVG Amsterdam.

Betrokken zorgverleners en afdelingen