Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 26 januari 2021

Inspiratiesessie voor stadsbrede aanpak ouderenzorg

De vraag om een (veelal) oudere patiënt slimmer te kunnen verwijzen naar de juiste plek in ons zorglandschap, zal de komende jaren toenemen. Om te onderzoeken hoe digitale mogelijkheden hieraan in de regio Amsterdam kunnen bijdragen, werd maandag 25 januari een inspiratiesessie georganiseerd. Ruim 60 geïnteresseerden uit verschillende Amsterdamse zorginstellingen namen deel.

Een van de initiatiefnemers van de sessie is Mariët Dirkzwager (accountmanager Verpleeghuizen en Thuiszorginstellingen in OLVG). Zij presenteerde haar idee om middels een app zorgvraag met zorgaanbod te verbinden op basis van data. En zo de zoektocht naar de beste zorgplek voor patiënten te vergemakkelijken en te optimaliseren.

‘Op dit moment vraagt het verwijzen naar de juiste thuiszorgorganisatie of een tijdelijke plek in een verpleeghuis door huisartsen, SEH ‘s en ziekenhuizen veel tijd van verschillende disciplines’, licht Mariët Dirkzwager toe. ‘Vanuit meerdere organisaties in de regio Amsterdam is het idee opgevat om dit op een slimmere manier te doen. Een manier die het mensenwerk ondersteunt met actuele data over nazorgbehoefte van cliënten, wachtlijsten en capaciteit in de stad.’

Digitale matchmaker

Doel is om deze ‘digitale matchmaker’ in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Deze eerste sessie stond vooral in het teken van het ophalen van ideeën en kennis voor de verdere ontwikkeling van de app. De aanwezigen bleken in ieder geval enthousiast over het initiatief: 70% gaf aan blij te worden van de gepresenteerde oplossing. Anderen gaven aan wat meer tijd en informatie nodig te hebben om vertrouwen te krijgen in deze datagedreven manier van verwijzen. Het komende halfjaar zullen diverse Amsterdamse zorginstellingen zich verder buigen over de ontwikkeling van dit project.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze samenwerking of heb je goede ideeën voor deze app? Neem dan per mail contact op met Mariët Dirkzwager: m.dirkzwager@olvg.nl.