Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 12 oktober 2017

Huisartspraktijk Buitenhof krijgt lof voor innovatie en patiëntvriendelijkheid bij NHG-accreditatie

Buitenhof, de huisartsenpraktijk van OLVG, is ook dit jaar weer NHG-geaccrediteerd. In het evaluatierapport is er veel lof voor het gezamenlijke kwaliteitsbeleid in de praktijk; de sterke intrinsieke motivatie en heldere afspraken leiden tot uitstekende patiëntenzorg.

Een huisartsenpraktijk in het ziekenhuis is tamelijk uniek in Nederland en daarbuiten. Van de voordelen die dit oplevert wordt binnen Buitenhof optimaal gebruik gemaakt. De korte lijnen met de specialistische zorg in OLVG hebben duidelijke voordelen in de directe patiëntenzorg. Bovendien kan de praktijk fungeren als proeftuin om transmurale verbeterprojecten uit te zetten.

Als onderdeel van de accreditatie was er een uitgebreide patiëntenenquête. Hieruit blijkt dat de patiënten zeer blij zijn met de service en locatie van de praktijk. Iets minder tevreden zijn de patiënten over de huisvesting. Op termijn is aangepaste praktijkruimte noodzakelijk om de toonaangevende en aantrekkelijke huisartsenpraktijk voor de buurt te kunnen blijven zijn.


 

Betrokken zorgverleners en afdelingen