Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 23 januari 2019

‘Huisartsen zien achteruitgang bij kwetsbare ouderen het eerst’

Sinds december zet de vakgroep Geriatrie van MC Slotervaart haar werk voort in OLVG en doet dit samen met de vakgroep Interne Ouderengeneeskunde van OLVG.

Op OLVG, locatie West is de klinische afdeling Geriatrie opgericht en zijn de poliklinische werkzaamheden op Oost en West gefuseerd. Geriater Floor van den Hanenberg ziet een duidelijke toename in het aantal adviesaanvragen van huisartsen. 
De vergrijzing neemt toe en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De eerste die de achteruitgang van een oudere patiënt waarneemt, is dan ook de huisarts. Floor: ‘Voor deze patiënten moet je de tijd nemen en de problematiek is vaak complex. Daarom vinden wij het belangrijk om voor huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde in andere instellingen goed bereikbaar te zijn. Ze kunnen ons 24/7 bellen voor overleg. Dat kan overleg zijn over een behandeling zodat een opname kan worden voorkomen maar kan ook gaan over wel of niet verwijzen of over een spoedverwijzing.’

Geriatrie OLVG in het kort

Intercollegiaal overleg: 020 510 71 46 
(dienstdoende geriater is 24/7 bereikbaar)

Onze specialisten:
•    Jos van Campen
•    Margot van Dongen
•    Floor van den Hanenberg
•    Simone Jong
•    Ingeborg Kuper
•    Linda Tulner
•    Henk van de Meerendonk
•    Irene van der Vorst
•    Kerst de Vries
•    Oscar de Vries

Op beide locaties van OLVG is een polikliniek Geriatrie, de klinisch geriatrische bedden zijn op OLVG, locatie West op een semi-afgesloten afdeling. 

Migranten en dementie

In ZorgDomein staan nu nog twee verwijsredenen voor Geriatrie: enkelvoudige en meervoudige problematiek. Binnenkort komt daar een derde verwijsreden voor het spreekuur Migranten en Dementie bij. ’Wij hebben ons gespecialiseerd in migranten met dementie. Je hebt daarbij namelijk te maken met ouderen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. Bij deze gesprekken zit ook altijd een professionele tolk zodat we de familie daar niet mee belasten.’

Valspreekuur

Binnenkort start Geriatrie ook met het Valspreekuur op OLVG, locatie West conform locatie Oost. ‘Wanneer een oudere patiënt is gevallen, is het belangrijk om erachter te komen wat de oorzaak van de val is geweest. Samen met een fysiotherapeut en een ergotherapeut kijken we naar de mogelijke oorzaken en brengen we per patiënt de risico’s in kaart. Soms is een simpele aanpassing in huis al voldoende, soms moeten we kijken naar de medicatie van de patiënt.’

 

Van links naar rechts: Oscar de Vries, Henk van de Meerendonk, Floor van den Hanenberg, Ingeborg Kuper, Kerst de Vries, Irene van der Vorst, Simone Jong, Margot van Dongen, Linda Tulner en Jos van Campen.

Betrokken zorgverleners en afdelingen