Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 16 april 2018

Huisartsen Oost evalueren verschuiving Orthopedie naar OLVG, locatie West

Als gevolg van de fusie heeft de afdeling Orthopedie van OLVG in december 2016 als eerste specialisme de klinische en operatieve zorg over beide locaties verdeeld. De klinische en operatieve zorg voor volwassenen werd vanaf dat moment uitgevoerd op locatie West en de zorg voor het kind op locatie Oost. Op beide locaties bleven de poliklinieken bestaan. In het huisartsenoverleg van locatie Oost evalueerde Rudolf Poolman, orthopedisch chirurg en huidig unitleider Orthopedie, onlangs deze veranderingen met de huisartsen.

Wisselende ervaringen

Aanwezige huisartsen gaven aan dat de ervaringen van patiënten wisselend zijn, ze moeten soms erg wennen aan locatie West. Een patiënt kan sneller aan de beurt zijn in locatie West, maar veel patiënten willen toch graag naar de vertrouwde locatie Oost. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijd in locatie Oost kan oplopen. De wachttijd, zoals die in ZorgDomein wordt weergegeven, is reëel. Wat prettig is, is dat de poliklinieken in locaties Oost en West onveranderd zijn, zo ook de behandelingen en protocollen.

Gespecialiseerde teams

Een van de redenen om zorg te concentreren is de stijging van de kwaliteit. Doordat alle operaties op één locatie zijn, doet een operateur meer dezelfde operaties en daardoor nemen kennis en kunde toe. Rudolf: ‘We zijn bezig aantoonbaar te maken dat we ook daadwerkelijk meer kwaliteit leveren door operaties vaker te doen en we merken dit al wel in de dagelijkse praktijk. Er zijn gespecialiseerde teams binnen Orthopedie ontstaan en dat werkt goed. Helaas is er wel een tekort aan OK-personeel en kunnen de wachttijden voor een operatie hierdoor ernstig opgelopen. We begrijpen dan ook dat sommige patiënten naar elders gaan. Veel patiënten blijken echter trouw aan OLVG.’

Bereikbaarheid

Tot slot gaven de huisartsen, net als in het tevredenheidsonderzoek naar Orthopedie, aan dat de bereikbaarheid van de orthopedisch chirurgen op locatie Oost beter kan. Deze wens heeft Rudolf genoteerd. (Inmiddels is een speciaal telefoonnummer voor collegiaal overleg met Orthopedie ingericht: 020 599 26 88.)

Betrokken zorgverleners en afdelingen