Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 14 maart 2018

Het weten waard over het symposium Zorg van de toekomst

Na afloop van het jaarlijkse huisartsensymposium ‘de zorg van de toekomst? de toekomst van de zorg?’ op 19 januari jl. werden de belangrijkste conclusies vastgesteld in zogenaamde ‘take home messages’. Dit zijn interessante wetenswaardigheden die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen en voor elke huisarts van belang kunnen zijn.

De take home messages huisartsensymposium 19 januari 2018

Workshop digitale consultatie Orthopedie

Deze workshop ging over het netwerk van huisarts, orthopeed en fysiotherapeut  waardoor de patiënt langer in de eerste lijn blijft.

 • Huisartsen willen graag feedback ontvangen over de kwaliteit van hun verwijzingen.
 • Binnen de driehoek huisarts - fysiotherapeut - orthopeed is behoefte aan meer persoonlijk chat- en e-mailcontact.
 • Niet weer een nieuw communicatiemedium, blijf gebruikmaken van ZorgDomein, daarin is al veel geïnvesteerd.

Workshop videoconsultatie Dermatologie

Hier werd gesproken over een consult waarbij de huisarts en patiënt contact hebben met een dermatoloog via een beeldverbinding.

 • Patiënten zijn erg positief over het videoconsult.
 • Het gebruik van een dermatoscoop is een voorwaarde bij het beoordelen van naevi (huidafwijkingen) maar totaalinspectie blijft lastig bij videoconsultatie.
 • Voor de huisarts is de interactie met de dermatoloog leerzaam.
 • Ondanks technische problemen konden de huisarts en specialist meestal toch tot een diagnose komen en was de patiënt tevreden.
 • Belangrijk is om na te denken over waar de patiënt goed geholpen kan worden én om het uiteindelijk financieel ook goed te regelen, voor patiënt, huisarts en specialist.
 • Stabiele, betrouwbare en locatie-onafhankelijke techniek is een duidelijke voorwaarde.
 • Idealiter zou er bijv. 1 of meerdere keren per week een videoconsultatie mogelijk moeten zijn voor huisartsen uit Groot-Amsterdam.

Workshop teleconsultatie nefrologie

Toelichting over consultatie door via ZorgDomein een vraag te stellen en deel van het dossier via ZorgDomein mee te sturen naar nefroloog waarna binnen drie dagen antwoord volgt.

 • Er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.
 • Het eigen risico van de patiënt wordt niet gebruikt.
 • Ervaring van de nefrologen is dat er door de huisartsen goed volgens de LTA wordt gewerkt.
 • Fijn dat je als huisarts weet dat je niet ‘inbreekt of stoort’. Het is ook prettig dat alle relevante gegevens meegaan.
 • Huisartsen hadden veel vragen over albuminurie, RR-behandeling, onbegrepen nierfunctie verslechtering en effect medicatie op nierfunctie.
 • Opvallend: veel focus op absolute getallen (richtlijnen/LTA), soms zonder veel nuancering met daardoor onvoorzichtig ophogen medicatie.
 • Hopelijk door adviezen nefroloog werden verdere problemen voorkomen.
 • Aantal verwijzingen na een teleconsult? Onduidelijk, waarschijnlijk weinig.
 • Advies om direct te verwijzen werd zelden door nefroloog gegeven.

Workshop specialistisch adviesconsult Huisarts+punt

Aankondiging plannen voor een eenmalig consult bij de specialist waarna - via Edifact - een advies aan de huisarts wordt gegeven.

 • Specialisten van OLVG en het BovenIJ ziekenhuis nemen, samen met de huisartsen en cliënten van Amsterdam, verantwoordelijkheid voor zinnige en zuinige zorg volgens het Triple Aim principe, het duurzaam organiseren van zorg. 
 • Het gaat om de juiste zorg op de juiste plaats, zonder eigen risico voor de patiënt gefinancierd in de (verlengde) 1e lijn.
 • Het gaat om eenmalige consulten waarvoor een ziekenhuisomgeving niet nodig is.
 • Aan het specialistisch adviesconsult (SAC) koppelen we deskundigheidsbevordering door de mogelijkheid te bieden mee te lopen met de specialist, in de vorm van geaccrediteerde nascholing voor de huisarts
 • Het SAC is een project van het Huisarts+punt. 

Meer weten?

Heeft u interesse in de presentaties die tijdens het symposium gebruikt zijn? Of heeft u vragen dan wel opmerkingen? Neem dan contact op met Marieke Poel, accountmanager 1e lijn via m.poel@olvg.nl