Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 4 augustus 2017

Het weten waard: over buikpijn bij kinderen

Na afloop van elke bijeenkomst van Vice Versa worden de belangrijkste

conclusies vastgesteld in ‘Take home messages’. Dit zijn interessante wetenswaardigheden die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen en voor de huisarts van belang kunnen zijn. Zo kwam tijdens de Vice Versa bijeenkomst over buikpijn bij kinderen van 15 juni jl. de volgende zaken naar voren:
 • Meet bij chronische buikpijn de lengte en het gewicht van het kind en bepaal de BMI. Hierdoor is bij eventuele vervolgcontacten een referentiewaarde aanwezig.
 • Als u verder geen oorzaak vindt, raadt de NHG-standaard aan om de UWI te onderzoeken. Opmerking kinderarts: urineonderzoek wordt niet geadviseerd bij chronische buikpijn zonder alarmsymptomen. Er is geen evidence hiervoor.
 • Prevalentie van IBS onder kinderen is wereldwijd 13,5%.
 • 10% van de buikpijnklachten heeft een somatische oorzaak.
 • Een kinderarts doet wel bloedonderzoek omdat anemie een goede voorspeller is van M. Crohn. Ook kan hierdoor coeliakie aangetoond worden. Dit is goed behandelbaar en komt ook steeds vaker voor.
 • Kinderen met functionele buikpijn moeten niet getest worden op H. pylori, behalve als er een gastroscopie wordt gedaan om andere aandoeningen, zoals coeliakie, uit te sluiten.
 • Overweeg bij kinderen zonder alarmsymptomen alleen calprotectine in feces bij enige verdenking op IBD te laten bepalen.
 • X-BOZ heeft geen waarde in het stellen van de diagnose obstipatie.
 • Ook de lactose ademtest heeft geen functie bij het stellen van de diagnose functionele buikpijn.
 • Het aanvragen van onderzoeken kan de klachten verergeren!
 • Werkwijze kinderarts OLVG:
  • Duidelijk uitvragen van de klacht en overige tracti, slapen, gamen, drugsgebruik, effect op dagelijks leven
  • Zijn er al hulpverleners betrokken? Aan iedereen expliciet vragen of ze denken aan een ziektebeeld. Eerder gedane onderzoeken gezamenlijk doornemen.
  • Patiënt nakijken. Uitleg over ziektebeeld en aanpak, meestal beperkt aanvullend onderzoek. Bespreken uitslagen, zijn er nu nog medische vragen?
  • Uitleg psychosomatisch model: we weten wat er aan de hand is met je buikpijn. Uitleg over de signalen die het lichaam verstuurd. Uitleg aan de ouders over het bieden van afleiding.
  • Behandeling bevat, behalve uitleg over het psychosomatisch model, ook cognitieve gedragstherapie en/of hypnotherapie. Soms EMDR en in OLVG, locatie Oost bijna altijd oplossingsgerichte therapie. Waar wil je naartoe en wat gaat al goed, zijn dan het startpunt.
  • Ook fysiotherapie kan een onderdeel van de therapie zijn.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten aan Marieke Poel, accountmanager 1e lijn.