Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 25 oktober 2021

‘Het is druk in de ziekenhuizen’, hoe zit dat in OLVG?

In de media is er veel aandacht voor de druk die toeneemt in de ziekenhuizen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Want wat betekent dit precies? Wij vertellen u graag hoe wij de huidige coronasituatie in OLVG ervaren en hoe u kunt helpen om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen.

Het beeld dat in de media wordt geschetst herkennen wij binnen ons ziekenhuis. Ook in OLVG is het druk en wordt het steeds drukker. We halen uitgestelde operaties in, de planbare zorg gaat door, de acute zorg neemt toe en daar komt de zorg voor een stijgend aantal coronapatiënten bij. Daarnaast gaan we een periode tegemoet waarin de ‘gewone’ griep waarschijnlijk ook voor een toename in opnames zal zorgen. We leveren zorg, recht uit het hart, met veel betrokkenheid en vanuit grote professionaliteit. Maar de druk voor onze medewerkers is onverminderd hoog en we hebben een tekort aan personeel, onder meer door een hoger ziekteverzuim. En dat is voelbaar.

Verschil vorige golven

Een groot verschil ten opzichte van eerdere coronagolven is dat we het virus inmiddels beter kennen en dat een groot gedeelte van de bevolking is gevaccineerd. Dat is natuurlijk heel fijn, want daardoor komt een kleiner percentage van de coronapatiënten op onze verpleegafdelingen en IC’s terecht. Maar wat we bijna zouden vergeten, is dat de planbare zorg momenteel ‘gewoon’ doorgaat. Dat was tijdens de eerste coronapiek wel anders. Bovendien hebben we nu te maken met inhaalzorg, door operaties en behandelingen die in het afgelopen 1,5 jaar zijn uitgesteld.

De IC-bedden die we vorig jaar bijna allemaal nodig hadden voor patiënten met corona, zijn op dit moment al voor een groot deel bezet door andere patiënten die onze zorg hard nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen waarvan de afspraak door corona is uitgesteld en die daardoor lang op een operatie hebben moeten wachten. Ondertussen zien we het aantal coronagevallen toenemen, is het griepseizoen nog maar net begonnen en zijn de landelijke maatregelen soepeler dan een jaar geleden. Samen met het gebrek aan personeel maakt dat dat we ons zorgen maken over de komende maanden.

Wat betekent dit voor u als patiënt

De situatie en de drukte in ons ziekenhuis wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis kunt u ervan uit gaan dat deze gewoon doorgaat. Tenzij u wordt gebeld.

Hoe de drukte zich de komende maanden gaat ontwikkelen kunnen wij niet voorspellen. Wij verwachten wel dat het aantal besmettingen, en daarmee ziekenhuisopnames, zal toenemen.

Hoe kunt u helpen?

Om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen, vragen we medewerkers, patiënten en bezoekers van OLVG om binnen ons ziekenhuis 1,5 meter afstand te houden en waar dat niet kan een mondkapje te dragen. Ondanks dat dit landelijk niet meer verplicht is. Daarnaast laten we nog steeds minder bezoek toe dan voordat we met het coronavirus te maken kregen en vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen als u (verkoudheids-) klachten heeft. We begrijpen goed dat deze maatregelen soms niet leuk zijn, maar ze zijn er om onze patiënten, bezoekers, medewerkers en u te beschermen. Wees dus een beetje lief voor elkaar en onze medewerkers.

Daarnaast helpt u ons door het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden. Dit doet u door te testen bij klachten, thuis te blijven wanneer u (verkoudheids-) klachten heeft, te hoesten en te niezen in de elleboog, bij een oproep van de griepprik deze ook te halen en een mondneusmasker te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. Ook goede handhygiëne en het ventileren van binnenruimtes draagt bij aan het verminderen van de overdracht.

Tenslotte: het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus is wat ons betreft een vrije keuze. In OLVG is en blijft iedereen welkom, gevaccineerd of niet. Wij zien echter ook dat vaccineren tegen het coronavirus echt helpt. Tegen besmetting en overdracht, maar met name tegen ernstige klachten, de kans op ‘long covid’ en ziekenhuisopname. Het grootste deel van de mensen dat nu is opgenomen met corona in OLVG is niet gevaccineerd. Ons advies blijft dan ook om u te laten vaccineren.