Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 19 maart 2019

Herstart anderhalvelijns geheugenspreekuur niet-Westerse ouderen

Onlangs is het tweejarig project anderhalvelijns geheugenspreekuur voor ouderen met een niet-Westerse achtergrond hervat voor de 14 huisartspraktijken van HAGRO Slotermeer en Osdorp. Dit project werd in 2018 gestart door geriater Jos van Campen en psycholoog Miriam Goudsmit uit het MC Slotervaart in samenwerking met enkele huisartsen uit Amsterdam West. Helaas moest het project door het faillissement van dit ziekenhuis tijdelijk stoppen. Nu beide betrokken specialisten in OLVG aan de slag zijn gegaan, kon het geheugenspreekuur weer van start gaan.

Laagdrempelig

Het geheugenspreekuur is voor de eerste generatie niet-Westerse migranten met geheugenproblemen. Uit onderzoek blijkt dat deze groep mogelijk een groter risico loopt op dementie. Ze zijn vaak laagopgeleid en hebben meer risicofactoren voor het krijgen van dementie zoals diabetes. Ook de diagnostiek is moeilijk. Er is vaak sprake van een taalbarrière en bovendien rust op dementie binnen deze culturen soms een taboe. Het geheugenspreekuur is dan ook bedoeld om op een laagdrempelige manier geheugenproblemen binnen de eigen huisartsenpraktijk vast te kunnen stellen. Daarnaast kunnen de betrokken specialisten de huisarts adviseren over vervolgstappen, zoals diagnostiek, behandeling en begeleiding van de patiënt én de mantelzorger.

Extra scholing

Na doorverwijzing komt er een afspraak op een huisartsenpraktijk. Elke week zijn er twee plekken beschikbaar. De patiënt neemt altijd iemand mee die als informele tolk kan dienen. Tijdens de afspraak doet de geriater een lichamelijk onderzoek, anamnese en heteroanamnese. De klinisch psycholoog neemt een cognitieve screening en een stemmingsvragenlijst af en wordt de zorgbelasting van de mantelzorger in kaart gebracht. Huisartsen krijgen tijdens de duur van de proef extra informatie over het onderwerp.

Evaluatie

Tot op heden hebben al zo’n 30 ouderen gebruikgemaakt van het spreekuur. In december 2019 vindt de evaluatie plaats. Dan moet blijken of de belasting van de mantelzorger door dit spreekuur verminderd is en of dementie beter herkend wordt. Huisartsen van andere praktijken of andere zorgverleners kunnen vooralsnog helaas niét verwijzen voor dit spreekuur. De proef wordt gefinancierd door de Regiotafel van Amsterdam, een initiatief van Zilveren Kruis. Binnen een regiotafel besluiten huisartsen en Zilveren Kruis samen over de financiering van innovatieve projecten.

Vragen of opmerkingen over dit onderwerp?

Neem contact op met projectleider Rojen Helbest via r.b.helbest@olvg.nl of met Marieke Poel, accountmanager 1e lijn, via m.poel@olvg.nl.

Betrokken zorgverleners en afdelingen