Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 11 september 2018

Grotere rol voor verpleegkundig specialist op SEH OLVG

Vanaf oktober 2018 worden steeds vaker verpleegkundig specialisten op de SEH van OLVG, locatie Oost ingezet om voorspelbare en routinematige taken van SEH-artsen over te nemen. In de praktijk blijkt dat hierdoor de wachttijd voor patiënten met laagcomplexe klachten op de SEH afneemt. Voor huisartsen blijven de SEH-artsen het eerste aanspreekpunt voor intercollegiaal overleg en kunnen hun patiënten door een verpleegkundig specialist behandeld worden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Verpleegkundig specialist Bart Huybrechts is sinds 2015 actief op de SEH van OLVG, locatie Oost: ‘De verpleegkundig specialist kan dus mogelijk contact zoeken met de huisarts of de ontslagbrief hebben geschreven. Het is dan ook goed voor de huisarts om te weten waar onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen zodat hierover geen misverstanden ontstaan.’

Geïntegreerde patiëntgerichte zorg

De komst van de verpleegkundig specialist op de SEH is vooral gekomen door de toename van het aantal spoedpatiënten en het tekort aan personeel op de SEH. Bart: ’Daardoor moesten vooral de patiënten met laag complexe klachten vaak lang wachten op hun beurt. Een verpleegkundig specialist kan deze specifieke patiëntengroep de protocollaire zorg bieden en omdat we zowel de artsenrol als verpleegkundige rol goed kennen, kunnen we een geïntegreerde patiëntgerichte zorg realiseren. Een voorbeeld van deze zorg is dat de verpleegkundig specialist na het hechten van een wond vervolgens ook de wond verbindt.’

Op dit moment heeft OLVG op locatie Oost de beschikking over zes verpleegkundig specialisten en één verpleegkundig specialist i.o (VioS). Op termijn worden op locatie West ook verpleegkundig specialisten op de SEH ingezet.

Taken en bevoegdheden verpleegkundig specialist op de SEH OLVG
 • Protocollaire zorg bieden aan:
  • zelfverwijzers (die na triage een lage urgente triagecode krijgen),
  • zelfverwijzers (met veel pijn na letsel aan een extremiteit)
  • patiënten die met een ambulance worden gebracht na een laag energetisch trauma met stabiele vitale functies
  • patiënten die door de huisarts naar Radiologie zijn verwezen en voor behandeling naar de SEH worden gestuurd
  • kinderen voor de SEH, zonder verwijzing naar kinderarts
  • hoog complexe patiënten (alleen onder supervisie van een SEH-arts)
 • Ontslagbrief: de verpleegkundig specialist is zelfstandig bevoegd om een ontslagbrief te maken, supervisie van de SEH-arts is altijd mogelijk. In geval van supervisie wordt de ontslagbrief in overleg met de superviserende SEH-arts geschreven.
 • Medicatie en voorbehouden behandelingen: in overleg met de SEH-artsen zijn afspraken gemaakt over welke medicatie door de verpleegkundig specialist kan worden voorgeschreven en welke voorbehouden handelingen kunnen worden uitgevoerd.
 • De verpleegkundig specialist draagt zorg voor de logistiek op de Short Care/kinder-SEH.
 • Supervisie: de verpleegkundig specialist geeft, binnen de mogelijkheden, supervisie aan VioS, coassistenten en HAIOS.

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een 2-jarige HBO-masteropleiding gevolgd heeft en geregistreerd staat in het Verpleegkundig Specialisten Register. Een verpleegkundig specialist op de SEH heeft een achtergrond in de acute zorg.

Foto: Bart te midden van zijn collega verpleegkundig specialisten SEH en opleider en SEH-arts Mariska Zwartsenburg.

Van links naar rechts: Bart de Ree, Victor Bon, Hilbert Tulner, Jenny Groen, Bart Huybrechts en Mariska Zwartsenburg.

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen